Evira utreder förekomsten av svininfluensa i Finland

18.3.2009

<div>Under den gångna vintern har det förekommit mer hosta än vanligt på svingårdarna runtom i Finland. De undersökningar som gjorts vid Evira tyder på att det är fråga om svininfluensa åtminstone på en del av gårdarna. Svininfluensa förekommer allmänt i många europeiska länder, t.ex. Danmark och Sverige, men tidigare har den inte påträffats i Finland. Undersökningarna för att närmare typbestämma viruset är ännu inte slutförda.</div>

Svininfluensa är en akut luftvägsinfektion orsakad av A-virus. Symptomen är hosta, feber, aptitlöshet och nosflöde. Sjukdomen sprids i allmänhet direkt från det ena svinet till det andra. Sjukdomens inkubationstid är 1–3 dygn. Prevalensen i ett svinhus är hög, men dödligheten är i allmänhet mycket liten. De ekonomiska förlusterna av sjukdomsutbrott beror främst på långsammare tillväxt till följd av kraftiga symptom medan sjukdomen varar och eventuella ökade kostnader för medicinering i fall av följdsjukdomar. I länder där svininfluensa förekommer vaccineras svinen mot influensa.

Influensa av A-virus förekommer förutom hos svin också hos människor, fåglar och hästar. Influensastammarna är specifika för varje art och smittar i regel inte från en art till en annan. Svininfluensa smittar inte heller via livsmedel.

I Finland är svininfluensa en djursjukdom som omedelbart måste anmälas, men veterinärmyndigheterna beordrar inte åtgärder för att bekämpa svininfluensa på gårdarna. Behövliga åtgärder kommer man överens om inom ramen för djurhälsovårdssystemet.

Ytterligare information:
Forskningsdirektör Liisa Sihvonen, Evira (djursjukdomsvirologi), tel. 020 77 24570, 050 553 9226
Specialforskare Taina Laine, Evira (svinsjukdomar), tel. 020 77 24541
Verksamhetsledare Pirjo Kortesniemi ETT (djurhälsovård), tel. 040 591 5258

Mera information om svininfluensa (på finska):
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/sikainfluenssa  


Teman: