Evira utreder misstankar om levertoxicitet i samband med Herbalife

10.1.2008

<div>Den vetenskapliga tidningen för europeiska leverforskare, Journal of Hepatology, publicerade i oktober 2007 (vol. 47, 2007) en ledare och två forskningsartiklar, där sambandet mellan de kosttillskott och andra livsmedel som Herbalife marknadsför och leverskador behandlades. I undersökningar som gjorts i Israel och Schweiz bedömdes sammanlagt 22 patientfall, varvid det upptäcktes att det som var gemensamt för patienter med symptom på levertoxicitet var att de alla använde Herbalife-produkter. </div>

I Finland har Evira bett Herbalife om ingående ytterligare information för att bedöma situationen. Evira undersöker också de Herbalife-produkter som finns på den finländska marknaden.

Säker användning av kosttillskott

I ovannämnda forskningsartikel framgick det att patienterna hade använt flera Herbalife-produkter samtidigt under en längre tid. De berättade inte nödvändigtvis genast för läkaren om de produkter de använde. I några fall började patienten efter insjuknandet använda produkterna igen, trots läkarens anvisningar.  

Evira uppmanar konsumenterna att använda kosttillskott med eftertanke. Konsumenten ansvarar själv för sin egen hälsa, att läkarens och andra sakkunnigas anvisningar följs samt att förpackningspåskrifternas anvisningar och varningsmärkningar följs.

Anvisningar för säker användning av kosttillskott

 • Följ alltid förpackningens bruksanvisning
 • Använd dem endast som en kur under en viss tid. Det är säkrast att använda kosttillskott som innehåller annat än vitaminer, mineraler eller fettsyror endast under en begränsad tid, eftersom långtidsverkningarna vid kontinuerlig användning i allmänhet inte har undersökts. Att en produkt är ett naturpreparat eller kommer från naturen betyder inte detsamma som att den är säker.
 • Undvik att använda flera olika kosttillskott samtidigt.
 • Berätta alltid för din läkare om de kosttillskott du använder. I synnerhet om du har någon primärsjukdom ska du diskutera med den vårdande läkaren innan du börjar använda kosttillskott. Då kan man beakta kosttillskottet samt eventuell samverkan mellan läkemedel och kosttillskott vid diagnostiseringen och i vården.
 • Ta reda på om preparatet är lämpligt för barn. Innan du ger kosttillskott till barn ska du försäkra dig om att det är lämpligt för barn, till exempel genom att fråga någon inom hälsovården. Ett barn kan reagera på preparatet på ett annat sätt än en vuxen.
 • Anmäl eventuella biverkningar. Om du får eller misstänker biverkningar av kosttillskott, kontakta läkare eller berätta om dina symptom för apotekspersonalen. Fackfolk i läkemedelsbranschen antecknar symptomen och sänder en beskrivning till tillsynsmyndigheterna för kännedom. Berätta om biverkningarna också för myndigheten för livsmedelstillsyn i din egen kommun.
 • Köp inte kosttillskott av någon okänd. När du köper kosttillskott i en finländsk affär, hälsokostaffär eller i ett apotek vet du vem du ska kontakta, om du inte är nöjd med produkten. Det kan vara riskabelt att köpa av någon okänd via internet eller postorder.


Övervakning av kosttillskott

 • Kosttillskott övervakas på samma sätt som andra livsmedel. Enligt livsmedelslagen ansvarar en aktör i livsmedelsbranschen för att de produkter han marknadsför är säkra för konsumenten och motsvarar livsmedelsbestämmelserna. De som släpper ut kosttillskott på marknaden ska dock göra en produktspecifik anmälan om kosttillskott till Evira med information som underlättar övervakningen och möjliggör fokusering av övervakningen.

  Mera information om ämnet:
  Sidan Tro inte på humbug: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/livsmedelsinfo/marknadsföring/tro_inte_på_humbug/

  Journal of Hepatology:

  • Stickel F 2007. Slimming at all costs: Herbalife® -induced liver injury (Editorial). Journal of Hepatology 47 (2007) 444-446
  • Elinav E, Pinsker G, Safadi R, Pappo O, Bromberg M, Anis E et al. (2007). Journal Of Hepatology 47 (2007) 514-520.
  • Schoepfer AM, Engel A, Fattinger K, Marbet UA, Criblez D, Reichen J et al. (2007) Herbal does not mean innocuous: Ten cases of severe hepatotoxicity associated with dietary supplemements from Herbalife® products. Journal of Hepatology 47 (2007) 521-526


  Ytterligare information:
  överinspektör Emma Pikkarainen tel. 02077 24291 förnamn.efternamn@evira.fi

   

Teman: