Evira varnar för dunungar av broilerkyckling som säljs på internet

22.5.2013

<p>Åtminstone en finsk man har runt om i Finland sålt dunugnar av broilerkyckling som olagligt införts från Estland. Dunungarna har bjudits ut till privatpersoner på en diskussionsspalt på internet. Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar personer som köpt av dunungarna att på grund av risken för sjukdomar omedelbart kontakta den kommunala veterinären.</p>

Olagligt införda dunungar kan bära på allvarliga sjukdomar som lätt sprider sig och som kan äventyra såväl djurs som människors hälsa.

Dunungar och avelsägg har bjudits ut bland annat på gårdsplanen till en servicestation i södra Finland. Förra veckan stoppade Tullen ett olagligt parti införda dunungar och avelsägg. Med länsveterinärens beslut avlivades dunungarna och avelsäggen förintades på grund av sjukdomsriskerna. Tullen och polisen utreder fallet. Det beräknas ändå att fjäderfä fortlöpande smugglas in.

Olagligt införda dunungar kan bl.a. ha Newcastlesjuka, salmonella, aviär influensa eller infektiös bronkit (IB), som kan smitta andra djur och en del av dem också människor. Newcastlesjukan är till exempel en av de allvarligaste smittsamma sjukdomarna som förekommer bland fjäderfä och kunde i värsta fall på bred front äventyra den finländska fjäderfäproduktionen.

Evira varnar för att köpa några som helst djur utan att kontrollera att handlingarna över dem är i ordning.

Mer information ger:
överinspektör Jaana Vuolle, enheten för djurens hälsa och välfärd, tfn 040 489 3322
överinspektör, sektionschef Sirpa Kiviruusu, enheten för djurens hälsa och välfärd, tfn 0400 920 503


Import av avelsägg, dagsgamla kycklingar och fjäderfä från EU-medlemsländer, Schweiz och Norge till Finland

Sjukdomar hos fjäderfä


Teman: