Evira varnar för läckande olivburkar som misstänks vara farliga

28.10.2011

<p>I Helsingfors konstaterades för en vecka sedan att två medlemmar av en och samma familj insjuknat i botulism. Förgiftningen hade orsakats av en olivkonserv som påvisats innehålla botulinumtoxin. Produkterna i fråga har återkallats från marknaden. Det kan ännu finnas kvar av dessa mycket farliga produkter hos enskilda personer och de får i ingen händelse ätas.</p>

Återkallade olivburkar har undersökts i ett laboratorium. Än så länge har botulinumtoxin inte konstaterats i de undersökta burkarna. I samband med återkallelsen har det framkommit att locket till vissa burkar inte slutit helt tätt och att de läckt. Den mikrobiologiska kvaliteten och hållbarheten hos de läckande burkarna har försämrats. Det är också skäl att misstänka att dessa burkar kan innehålla farligt botulinumtoxin.

För att hälsofaror skall undvikas har Evira ålagt importören till produkterna, Kespro Oy att vidta särskilda åtgärder utöver den redan verkställda återkallelsen. Kespro spårar upp kunderna som köpt av burkarna i fråga med hjälp av sitt eget kundinformationssystem och kontaktar dem. Alla burkar kan inte spåras upp på detta sätt. Evira uppmanar konsumenterna att utöver de läckande burkarna också returnera alla andra olivburkar som ingår i det misstänkta partiet till inköpsstället. Burkarna kan returneras även om de öppnats.

Information om de återkallade olivburkarna och ställena där de saluhållits
Olivkonserven i fråga har tillverkats i Italien och handelsnamnet är ”Gaudiano Bio oliver med mandelolja” (se bilden). Oliverna är förpackade i glasburkar och mängden innehåll är 314 ml. Produkternas bäst före datum är 08/2012 eller 09/2012 och partiidentifikationerna är H2510X eller L1810X. Märkningarna kan vara otydliga

Av oliverna i fråga har hösten 2010 importerats 900 burkar till Finland. De har saluhållits i K-matbutikerna KCM Iso Omena (Esbo), KCM Jumbo (Vanda) och KSM Eteläkeskus (Rovaniemi). Butikerna har sålt sammanlagt cirka 160 burkar. Produkterna har också saluhållits i följande restauranger: Kolme Seppää (Helsingfors), La Famiglia (Helsingfors och Vanda) och Rafaello (Helsingfors).

gaudiano_oliivit.jpg : 73Kb

Mer information ger:
Auli Vaarala, Evira, enhetschef, tfn 050 386 8420
Jaana Husu-Kallio, Evira, generaldirektör, tfn 0400 291 910

Teman: