Evira varnar konsumenterna för att använda grönsaks-, bön- och fröblandning

23.5.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har beordrat SOK att direkt kontakta de av sina kunder, som köpt av grönsaks-, bön- och fröblandningen Mättande grönsakspanna ur produktserien Rainbow. Vid kontakttagning utnyttjas uppgifterna i kundregistret.</p>

Produkten återkallades från handeln förra veckan, eftersom den misstänktes innehålla fröhus av ett ogräs av släkten Datura, dvs. spikklubba, och dessa fröhus kan innehålla hälsovådliga ämnen. Enligt informationen som erhållits från HNS:s Giftinformationscentral har konsumenter uppvisat symptom som tyder på matförgiftning ännu efter att produkten återkallats.

Det rör sig om en frysvara och det kan således finnas kvar av produkten i frysarna i hemmen. Evira understryker att konsumenterna inte skall använda dessa produkter utan returnera dem till inköpsstället.

Mer information ger:
överinspektör Marika Jestoi, p. 040 487 7798
jurist Outi Pälä, tfn 050 569 4093

Teman: