Evira.fi förnyas 30.9.2010

24.9.2010

<p>Målet är att vår webbplats ska bli tillgängligare, informationen lättare att hitta och innehållet överskådligare. Förutom att vi gör webbplatsen strömlinjeformad och mera kundorienterad förnyar vi också användargränssnittet och uppdaterar webbplatsens visuella profil.</p>

Efter förändringen kommer man bl.a. att på alla sidor kunna ge respons om innehållets överskådlighet direkt till innehållsproducenterna, det vill säga Eviras experter. Den nya webbplatsen Evira.fi utnyttjar också de sociala mediernas möjligheter att dela innehållet på ett enkelt sätt.

Sidstrukturen förändras, vilket tyvärr också innebär brutna länkar. När den förnyade webbplatsen öppnas kommer de Evira.fi-bokmärken som användarna sparat i sina webbläsare inte längre att fungera. Detsamma gäller länkarna till Evira.fi från andra organisationer. Vi beklagar redan i förväg olägenheterna detta medför.

Utvecklingsarbetet fortsätter även efter öppnandet. Vi utvidgar språkversionernas innehåll och satsar i framtiden särskilt på att innehållet ska vara överskådligt.

All respons är välkommen, både nu och i framtide: webmaster at-merkki.gifevira.fi

Ytterligare information:
Sirpa Lotsari, ansvarig webbredaktör, Evira, tfn 020 77 24015 eller 050 562 3846

 

Teman: