Eviras forskningsdirektör Liisa Sihvonen har kallats till deltidsprofessor i djursjukdomsvirologi vid Helsingfors universitet från 1.4.2009

30.3.2009

<div>VMD Liisa Sihvonens tjänst är en professur som är gemensam för Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Från början av april arbetar VMD Liisa Sihvonen både som forskningsdirektör vid Evira (70 % av arbetstiden) och som professor i djursjukdomsvirologi vid Helsingfors universitet (30 % av arbetstiden). </div>

Liisa Sihvonen har varit direktör för Eviras forskningsenhet för djursjukdomsvirologi (tidigare EELA) sedan 1995 och Eviras forskningsdirektör sedan 2008. Liisa Sihvonen har tidigare svarat för diagnostik av virus- och prionsjukdomar hos djur och epidemiologi samt sakkunskap om djurvacciner. Hon har lett den virologiska forskningen både vid forskningsenheten för virologi vid Evira och i samarbete med universitet och andra forskningsinstitut.

Liisa Sihvonen har internationell erfarenhet inom vetenskaplig forskning, virus- och prionsjukdomar hos djur samt vacciner. Hon har varit länge utomlands i USA, på Island och i England för att specialisera sig och syssla med forskningssamarbete. Hon har varit medlem i två av EU:s vetenskapliga kommittéer samt i flera vetenskapliga arbetsgrupper.

Se även Veterinärmedicinska fakulteten (bara på finska) 

Ytterligare information:
forskningsdirektör Liisa Sihvonen, tfn 050 553 9226, liisa.sihvonen@evira.fi


Teman: