Eviras generaldirektör Jaana Husu-Kallio på Mjölkfest i Seinäjoki: IT-tidens ko producerar kvalitetsmjölk

4.8.2006

<div>Vi finländare är världsmästare i mjölkdrickande. Vi känner till mjölkens näringsvärde och förstår att det är klyftigt att dricka mjölk. Vi vet också att det trendigaste sättet att dricka kaffe är ”au lait”. Det stora utbudet av mjölkprodukter motsvarar också de mest kräsna konsumenternas behov. Men hur många konsumenter känner till hur mycket arbete det krävs för att producera mjölk?</div>

Mjölkproduktion är ett arbete som kräver ingående yrkeskunskaper. Dagens teknik har ändrat produktionsmiljön för mjölkkor bl.a. i fråga om automatisk mjölkning och utdelning av foder, vilket samtidigt ställer helt nya krav på producenternas kompetens. Finländsk mjölk produceras i många avseenden – i tidens anda – med stöd av datateknik i ”IT-miljö”. Mjölkningsrobotarna och datorprogrammen har påverkat många mjölkproducenters dagliga arbete. Men grunden för produktion av högklassig mjölk har inte förändrats. Högklassig mjölk produceras av friska, välmående kor, och deras mjölk mjölkas och behandlas under ytterst hygieniska förhållanden.

I det här arbetet ligger finländarnas kunskaper på toppnivå. I Finland produceras mjölk av den högsta kvaliteten i hela EU. Det visar de årliga undersökningarna av mjölkprover. Varje år undersöks bakterietal och cellhalt i närmare 400 000 prover. Mikrobläkemedel för kor används med sakkunskap och utgör mer än tidigare en del av den helhetsbetonade hälsovården av hela gårdens besättning. Förebyggande, planenlig hälsovård för djuren är också mest lönsam med tanke på ekonomin. Djurägarnas ansvarskänsla märks även tydligt i resultaten av det nationella programmet om främmande ämnen. I fjol påträffades förbjudna ämnen eller läkemedelsrester inte i ett enda mjölkprov. Samma ansvarskänsla märks också i de undersökningar som gjorts i anslutning till mejeriernas egenkontroll.

De finländska konsumenterna litar på att producenterna ser till att korna mår bra. Betesgång och motion främjar djurens välbefinnande. Den djurskyddsförordning om krav på rastning av nötdjur som trädde i kraft från början av juli i år är därför välkommen. Beträffande smittsamma sjukdomar är de finländska korna världens friskaste. Resultaten av de landsomfattande uppföljningsprogrammen visar en frihet från djursjukdomar som man i andra delar av världen oftast bara kan drömma om. Det här är ett resultat av gedigen yrkeskunskap samt ansvarsfullt samarbete mellan producenterna, livsmedelsindustrin och myndigheterna. I uppföljningen av smittsamma sjukdomar har cirka 2 miljoner laboratoriebestämningar gjorts under de senaste 15 åren.

Djurens hälsa samt mjölkens kvalitet och produktionens avkastning är ett resultat av högklassigt foder samt utfodring med välbalanserad näring. Finländska mjölkgårdar använder ensilage av hög kvalitet som foder. Fastän tillsatsämnena för ensilage i EU-tidens Finland finns angivna i lagstiftningen är själva fodertillverkningen kunskapskrävande i fråga om rätt skördetid, vallens kvalitet och ensileringssätt. Varje mjölkproducent känner till riskerna med att använda ensilage av dålig kvalitet. Övervakning av säkerheten och kvaliteten samt analyser är en del av dagens kvalitetsarbete också i all foderproduktion.

Kontakt:
kommunikationsdirektör Marja Laeslehto, Evira, tel. 050 386 8401

Teman: