Eviras ledning utnämnd

8.5.2006

<div>Generaldirektör för verket är veterinärmedicine doktor Jaana Husu-Kallio, som tar emot posten i början av augusti. Till dess verkar avdelningsdirektör Jorma Hirn som generaldirektör. </div>

Direktör för avdelningen för tillsyn över lantbruksproduktion är Maria Teirikko, direktör för avdelningen för tillsyn över livsmedel och veterinärmedicin är Auli Suojanen, direktör för avdelningen för forskning kring djursjukdomar och livsmedel är Tuula Honkanen-Buzalski och direktör för förvaltningsavdelningen är Timo Karlsson.

Teman: