Eviras nya broschyr uppmanar till uppmärksamhet på saltintaget

6.6.2008

<div>Evira har publicerat en ny broschyr: Ge akt p&aring; ditt saltintag! Broschyren ber&auml;ttar varf&ouml;r ett f&ouml;r stort saltintag &auml;r en h&auml;lsorisk och hur man kan minska saltintaget. Dessutom utreds hurudana p&aring;st&aring;enden om salt det f&aring;r finnas i livsmedlens f&ouml;rpackningsp&aring;skrifter.</div>

Finländarna har fortfarande stort saltintag. Det är skäl att lära sig läsa saltmärkningarna på livsmedelsförpackningarna. I en tabell i saltbroschyren finns en sammanställning av de livsmedelsgrupper som måste ha salthalten angiven på förpackningen. Av tabellen framgår när förpackningen måste vara försedd med märkningen ” kraftigt saltat” eller ”mycket salt tillsatt”. Dessutom förklaras när man får använda märkningen ”minskat innehåll av salt” eller ”mindre salt”. Användningen av beteckningen ”lättsaltad”, som tidigare använts mycket, borde minskas eftersom den högsta tillåtna halten för det här påståendet har sjunkit. Påståendena ”mycket lättsaltad” och ”saltfri” kommer inte heller särskilt ofta att förekomma på vanliga livsmedel, eftersom de högsta tillåtna halterna för de här påståendena också är mycket låga.

Den finska broschyren kan beställas eller laddas ned på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/se/evira/bestallningstjanst/esitteet___broschyrer___brochures/

Den svenska broschyren kan laddas ned på samma adress. Broschyrerna är gratis. Beställaren debiteras för portokostnaderna enligt postens gällande prislista. Beställningsanvisningar och förfrågningar per e-post tilaukset@evira.fi eller per telefon 020 77 25104 och 0400 378 710.

Ytterligare information:
överinspektör Tytti Itkonen, tel. 020 77 24296

 

Teman: