Eviras söktjänst hjälper konsumenter kontrollera om ekolivsmedel är äkta

13.3.2014

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har på sin webbplats öppnat en söktjänst med de företagare som marknadsför ekologiska produkter. Konsumenten kan nu med hjälp av förpackningsmärkningarna på ekolivsmedlen och söktjänsten förvissa sig om att en ekologisk produkt verkligen är ekologisk. Söktjänsten omfattar företagare som marknadsför ekologiska produkter i Finland.</p>

I och med söktjänsten förbättras konsumenternas möjlighet att kontrollera att ekolivsmedel  är äkta och spårbara. Söktjänsten hänför sig till EU:s krav på att det i EU-länderna  skall finnas en dylik öppen tjänst för konsumenterna.

Informationen som fås via söktjänsten bygger på Eviras register över ekologisk produktion. Genom att söka ett företag utgående från informationen på ekolivsmedlets konsumentförpackning kan konsumenten försäkra sig om att verksamheten i företaget i fråga är kontrollerad och godkänd.

I tjänsten saknas än så länge företagarna på Åland och alkoholtillverkarna.

Olika myndigheter sköter kontrollen över ekoprodukter

Kraven på ekologisk produktion fastställs i EU-lagstiftningen.  På fastlandet är det Evira som utövar tillsyn över dem som producerar ekologiska livsmedel, foder och utsäde medan de ekologiska gårdarna övervakas av närings-, trafik- och miljöcentralerna. På Åland är det Ålands landskapsregering som utövar tillsyn över den ekologiska produktionen. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira övervakar ekologiska alkoholprodukter. Tullen utövar tillsyn över ekologiska produkter som införs till Finland.

Här kommer du till sidan med söktjänsten

Läs mer om ekologisk produktion på Eviras webbplats

Mer information:
överinspektör, sektionschef Beata Meinander, tfn 0400 571 033

Teman: