Eviras utredning om förekomsten av antikroppar mot Q-feber hos finländska mjölkdjur är nu klar

8.10.2009

<p>Evira utredde år 2009 förekomsten av antikroppar mot febersjukdomen Q-feber bland finländska mjölkkor. Totalt undersöktes 1283 slumpmässigt utvalda prover av tankmjölk. Man fann antikroppar i bara två prover (0.16 %). Gårdarna ligger i södra och västra Finland. I Sverige påträffades under kartläggning av tankmjölk år 2008 antikroppar på 8.5 % av gårdarna.</p>

Därtill undersöktes 851 tankmjölksprover av mjölkkor som efter registeruppgifter bedömdes ha ökad mängd aborter. Av dessa kor deltog 253 även i kartläggningsundersökningen. Två sydfinländska gårdar i aborturvalet var positiva för antikroppar (0.24 %) . Det finns inga uppgifter om förekomsten av antikroppar mot Q-feber hos andra djurarter i Finland.

Q-feber är en sjukdom som orsakas av bakterien Coxiella burnetii, som påträffas hos såväl människor som djur. Man har funnit den överallt i världen, med undantag av Nya Zeeland. Infektioner av Q-feber har påträffats hos nästan alla djurarter. Hos djur är infektionen oftast symptomfri, men den kan ge slumpmässiga aborter, försvagade nyfödda och fertilitetsstörningar hos i synnerhet idisslare.

Även hos människor kan infektionen vara symptomfri, men cirka hälften av infekterade kan få en plötslig febersjukdom av varierande allvarlighet. Hos vissa människor kan sjukdomen vara långvarig och ge allvarliga följdsjukdomar. Människor anses ofta få smittan av djur. Får och getter förefaller ha ett tätare samband med sjukdomsfallen bland människor än andra djur. Q-feber hos människor i Finland är mycket sällsynt.

Läs även publikationen Eläintaudit Suomessa 2008   (pdf, 1,55 Mt) (på finska)

Läs mera om Q-feber hos djur (på finska): evira.fi > Eläimet ja terveys > Eläintaudit > Q-kuume

Läs mera om Q-feber hos människor (på finska): thl.fi > Tietoa terveydestä > Terveys ja sairaus > Infektiotaudit > Eläinten välityksellä tarttuvat taudit > Q-kuume

Tilläggsuppgifter:
Specialforskare Tiina Autio, Forskningsenheten för produktionsdjurens hälsa,
tfn 020 77 24955, tiina.autio@evira.fi

 

Teman: