Eviras verksamhetsställen i Uleåborg flyttar vid årsskiftet

28.12.2010

<p>Eviras verksamhetsställen i Uleåborg flyttar till nya gemensamma lokaler vid årsskiftet. Besöks- och postadresserna ändras, men prov kan fortfarande skickas via Matkahuolto på samma sätt som tidigare. Telefonnumren ändras inte.</p>

Den nya postadressen är
Elektroniikkatie 3, 90590 Uleåborg

Den nya besöksadressen är
Elektroniikkatie 5, 90590 Uleåborg

Att skicka prov med buss
Evira
Matkahuolto Uleåborg

Verksamhetsstället på Pakkahuoneenkatu flyttar 29.12.2010 och verksamhetsstället på Satamatie 15.1.2011.

Efter flyttningen ligger Eviras verksamhetsställe i Uleåborg på universitetscampuset i Linnanmaa, i Technopolis lokaler. Nästa år kommer campuset även att rymma ett miljöhus för sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning LYNET. Till huset flyttar Forskningscentralens för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets (RKTL) och Finlands miljöcentrals (SYKE) verksamhetsställen i Uleåborg.

Ytterligare information:
Enhetschef Antti Oksanen, tfn 020 77 24900, 044 561 6491
Inspektör Markku Jokikokko, växthälsa, tfn 040 840 6842

Teman: