Eviras Vetenskapsdag 12.10.2011

6.10.2011

<p>&nbsp;Välkommen att lyssna på intressanta föredrag om djurs hälsa och välbefinnande samt livsmedelssäkerhet. På vetenskapsdagen kan du också bekanta dig med en omfattande posterutställning som presenterar Eviras hela vetenskapliga forskning. Vetenskapsdagen är öppen för alla och ingen förhandsanmälan behövs.</p>

 Vetenskapsdagen ordnas kl. 9.00–13.00 i Evirahuset, Mustialagatan 3, Vik, Helsingfors.

Eviras vetenskapspublikation 2010
9.00-9.30 Vetenskapspublikation 2010
generaldirektör Jaana Husu-Kallio

Program
10.00  Välkomsthälsning
forskningsdirektör Liisa Sihvonen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Djurs hälsa och välbefinnande
Ordförande forskare Kirsti Pekkanen, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, Helsingfors
10.00-10.15 Otypiska zoonoser
professor, enhetsdirektör Sinikka Pelkonen, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi, Kuopio   
10.15-10.30 Echinokocksituation och -forskning
professor, enhetsdirektör Antti Oksanen, forskningsenheten för produktionsdjur- och vilthälsa, Uleåborg
10.30-10.45 Möjliga smittvägar för afrikansk svinpest – en riskprofil
forskare Jonna Oravainen, forskningsenheten för riskvärdering, Helsingfors
10.45-11.00 Infektiös bronkit hos fjäderfä (Infectious bronchitis, IB) – sjukdomsutbrott 2011
forskare Niina Tammiranta, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, Helsingfors

11.00-12.00 Lunch

Livsmedelssäkerhet
Ordförande specialforskare Minna Anthoni, forskningsenheten för kemi och toxikologi, Helsingfors
12.00-12.15 Kampylobakteriesmitta hos fjäderfä
specialforskare Päivikki Perko-Mäkelä, forskningsenheten för produktionsdjur- och vilthälsa, Seinäjoki
12.15-12.30 Får vi för mycket PAH-föreningar från rökt fisk?
forskare Mirja Hokkanen, forskningsenheten för kemi och toxikologi, Helsingfors
12.30-12.45 Glyfosatrester i spannmål specialforskare Kati Hakala, forskningsenheten för kemi och toxikologi, Helsingfors
12.45-13.00 Innehåller läskedryckerna för mycket aluminium?
specialforskare Liv Kukkonen, forskningsenheten för kemi och toxikologi, Helsingfors

Mer information om vetenskapsdagen
forskningsdirektör Liisa Sihvonen
tfn 050 553 9226, liisa.sihvonen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: