Eviras vetenskapsdag 15.9.2010

13.9.2010

<p>Välkommen till Eviras traditionella Vetenskapsdag där du får intressant information om livsmedelssäkerhet och djursjukdomar. Det ordnas också en omfattande affischutställning som presenterar Eviras hela vetenskapliga forskning.</p>

Vetenskapsdagen ordnas kl. 10.00–13.00 i Evirahuset, Mustialagatan 3, Vik, Helsingfors.

Vetenskapsdagen är öppen för alla och inga förhandsanmälningar behövs.

Program:
Välkomsthälsning forskningsdirektör Liisa Sihvonen

Livsmedelssäkerhet
Ordförande forskare Kirsi-Maarit Siekkinen, forskningsenheten för riskvärdering, Helsingfors

10.00-10.15
B. cereus som förorsakare av matförgiftning – forskare Tuula Pirhonen, forsknings- och analytikavdelningen, Helsingfors

10.15-10.30
EHEC-riskbedömning – tekn. student Anna Leimi, forskningsenheten för riskvärdering, Helsingfors

10.30-10.45
Transfettsyror i livsmedel – kemist Tiina Ritvanen, forskningsenheten för kemi och toxikologi, Helsingfors

10.45-11.00
Oorganisk och organisk arsen i livsmedel – LVK Eeva-Maria Rintala, forskningsenheten för kemi och toxikologi, Helsingfors

11.00-12.00 Lunch

Djurens hälsa och välbefinnande
Ordförande specialforskare Kirsti Pelkola, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi, Helsingfors

12.00-12.15
Arktiska parasiter – professor Antti Oksanen, forskningsenheten för fisk- och vilthälsa, Uleåborg

12.15-12.30
Herpes- och arteritvirusinfektioner – specialforskare Karoliina Alm-Packalén, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, Helsingfors

12.30-12.45
Pasteurellos hos nötdjur – specialforskareTarja Pohjanvirta, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi, Kuopio

12.45-13.00
Q-feber som zoonos – specialforskare Tiina Autio, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi, Kuopio

Ytterligare information om vetenskapsdagen:
forskningsdirektör Liisa Sihvonen,
tfn 050 553 9226, liisa.sihvonen at-merkki-kapea.gifevira.fi

Teman: