Eviras vetenskapsdag 25.9.2012

20.9.2012

<p>Välkommen att lyssna på intressanta föredrag om djurens hälsa och välfärd och livsmedelssäkerheten. Under vetenskapsdagen kan du också bekanta dig med en omfattande posterutställning som täcker Eviras vetenskapliga forskning i sin helhet.</p>

Vetenskapsdagen är en öppen tillställning och ingen förhandsanmälan krävs.

Vetenskapsdagen arrangeras kl. 12.00 - 14.45 i Evirahuset på adressen Mustialagatan 3, Vik, Helsingfors.

Program
Välkomsthälsning, forskningsdirektör Liisa Sihvonen

Djurens hälsa och välfärd (kl. 12 - 13.15)
Ordförande Tuija Gadd, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, Helsingfors

EFSA:s vetenskapliga panel för djurhälsa och djurvälfärd AHAW och arbetet den utför
Liisa Sihvonen, forskningsdirektör
VHS-virusstammar som förekommer bland fisk i Finland
Tuija Gadd, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi
Actinobacillus pleuropneumoniae smitta bland svin
Mirja Raunio-Saarnisto, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi
Smittsamma klövsjukdomar bland mjölkkor i lösdriftsstall, nytt forskningsprojekt
Eija Seuna, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi
Sjukdomsskyddsnivån på nötkreaturs-, svin- och fårgårdar i Finland
Leena Sahlström, forskningsenheten för riskvärdering

PAUS 13.15 - 13.30

Livsmedelssäkerheten (kl. 13.30 - 14.45)
Ordförande Annikki Welling, forskningsenheten för kemi och toxikologi

EFSA:s vetenskapliga panels arbete som hänför sig till livsmedelssäkerheten
Riitta Maijala, enheten för djurens hälsa och välfärd
Upprepade läkemedelsbehandlingars inverkan på antibiotikaresistensen hos svin
Suvi Nykäsenoja, forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi
Mykotoxinundersökning
Martina Jonsson, forskningsenheten för kemi och toxikologi
Total Diet Study
Tiina Putkonen, forskningsenheten för kemi och toxikologi
Organiska kontaminanter i slutprodukterna från biogasanläggningar
Kimmo Suominen, forskningsenheten för riskvärdering

Läs mer om Eviras vetenskapliga forskning
Evira > Presentation > Verksamhet > Vetenskaplig forskning

Mer information om vetenskapsdagen:

forskningsdirektör Liisa Sihvonen
tfn 050 553 9226, liisa.sihvonen at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi

Teman: