Eviras Vetenskapsdag 9.10.2014

1.10.2014

<p>Välkommen att ta del av Livsmedelssäkerhetsverket Eviras vetenskapliga forskning. En intressant och omfattande posterutställning samt presentationer om djurs hälsa och välbefinnande samt om livsmedelssäkerhet ger en inblick i den vetenskapliga forskning som Evira bedriver.</p>

Vetenskapsdagen är ett evenemang som är öppet för alla och kräver inte förhandsanmälning.

Vetenskapsdagen ordnas kl. 9.30 - 13.30, i Evira-huset, Mustialagatan 3, i Vik i Helsingfors.

Program
Välkomsthälsning
forskningsdirektör, professor Liisa Sihvonen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira

kl. 9.30 - 11.00 Djurens hälsa och välbefinnande samt zoonoser
som ordförande specialforskare, FD Riikka Holopainen,  forskningsenheten för djursjukdomsvirologi

IB-smitta hos hönor i Finland
forskare, vet.med.lic. Niina Tammiranta, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi

Forskning i IPNV -smitta bland fiskar i finländska insjöar
forskare, med.vet.lic. Mia Eriksson-Kallio, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa

Idisslarvirus som sprids av svidknott - Bluetongue och Schmallenberg
specialforskare, med.vet.dr Ulla Rikula, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi

Fodersalmonella, riskvärderingsprojekt - resultat från en enkät bland fordertillverkare
forskare, vet.med.dr Maria Rönnqvist, forskningsenheten för riskvärdering

Paus

kl. 12.00 - 13.30 Livsmedelssäkerhet  
som ordförande specialforskare, FD Johannes Aarnikunnas, forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi

Yersinia pseudotuberculosis -epidemi av råmjölk
specialforskare, FD Saija Hallanvuo, forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi

Kampylobakterien - en riskvärdering
forskare, FM Antti Mikkelä och forskare, FD Manuel Gonzalez, forskningsenheten för riskvärdering

Vad är source attribution? - Vad är källfördelning?
specialforskare, FD Jukka Ranta, forskningsenheten för riskvärdering

Shigatoxinet E. coli O157 finns i finländska nötdjur -  resultat av uppföljningsprogrammet EHEC
forskare, DI Anniina Jaakkonen, forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi

Läs mer om Eviras vetenskapliga forskning

Mer information om vetenskapsdagen:

forskningsdirektör Liisa Sihvonen, tfn 050 553 9226

 

Teman: