Experter och myndigheter från EU-länderna sammanträdde i Evira - Bekämpandet av rabies förutsätter intimt samarbete

8.12.2006

<div>Jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerar ett möte i Helsingfors den 7-8 december i avsikt att intensifiera samarbetet mellan EU-länderna och Ryssland i bekämpningen av rabies.</div>

Mötet arrangeras i samarbete med Europakommissionen. Representerade är samtliga EU-medlemsstater som har ett av EU godkänt vaccinationsprogram för att bekämpa eller utrota rabies. De kommande medlemsstaterna Rumänien och Bulgarien jämte Ryssland har också inkallats.

På föredragningslistan för mötet finns bl.a. en översikt över rabiesläget i EU-området och Ryssland, EU:s finansieringsprogram, erfarenheterna av samarbetet mellan Finland och Ryssland, principerna i motarbetandet av rabies och vaccinationspraxisen i olika länder.

Rabies är en av virus orsakad sjukdom som drabbar centrala nervsystemet hos alla varmblodiga djur och människan. Sjukdomen sprider sig vanligen via bett från ett insjuknat djur. Huvudsakliga sjukdomsspridare är vilda rovdjur såsom räv, mårdhund, varg och grävling och husdjuren hund och katt. Rabies kan bekämpas i förväg med hjälp av vaccination. Rabies förekommer i Finlands närområden Estland och Ryssland huvudsakligen bland mårhund, räv och varg, men sjukdomen kan också förekomma hos hund, katt och andra husdjur.

Rabies är en av de sjukdomar som bekämpas i vårt land. Från och med år 1991 har Finland officiellt varit ett rabiesfritt land. Betesvaccin för vilda djur sprids årligen ut i terrängen längs den sydöstra gränsen och på motsvarande område i Ryssland.

Mellan Finland och Ryssland har redan i flera års tid idkats vetenskapligt samarbete som hänför sig till rabies. På Eviras forskningsenhet för virologi jobbar också som bäst en veterinärvirolog från Rysslands veterinärmedicinska forskningsanstalt i Vladimir.

Mer information om rabies och bekämpningen av rabies i Finland finns under adressen:

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/rabies/

http://www.evira.fi/portal/fi/el__intauti-_ja_elintarviketutkimus/el__intautitutkimus/seurantatutkimukset/raivotaudin_seuranta_ja_vastustaminen/

Mer information ger:
Professor Liisa Sihvonen, Evira, tfn 020 77 24570, 050 553 9226
Veterinärmedicinska överinspektören Riitta Rahkonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 1605 3280

Teman: