Experter på aviär influensa och Newcastlesjuka samlas i Helsingfors

23.9.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerar årsmötet för Europeiska unionens medlemsstaters nationella referenslaboratorier för aviär influensa och Newcastlesjuka i Helsingfors 24 - 26.9.2013. I mötet deltar ett 70-tal inbjudna experter från olika EU-länder, bland dem också experter i denna sektor från Evira. Föredragshållarna är kända forskare inom aviär influensa och Newcastlesjuka och experter som svarar för diagnostiken. <br /></p>

Under mötet diskuteras också hur programmen för uppföljningen av aviär influensa i hela EU-området omsätts i praktiken. Ett annat ämne som tas upp är läget i fråga om aviär influensa och Newcastlesjuka i EU och globalt. Man granskar också kraven och de diagnostiska metoderna i handboken om sjukdomsbestämning.

För mötesprogrammet svarar Storbritanniens laboratorium för djurhälsa och veterinärmedicin (Animal Health and Veterinary Laboratories Agency, AHVLA). Laboratoriet är ett internationellt referenslaboratorium för aviär influensa och det har godkänts av EU, Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation FAO (Food and Agriculture Organization) och Världsorganisationen för djurens hälsa OIE (Office international des épizooties).

Evira undersöker förekomster av aviär influensa och newcastlesjuka
I sådana fall, då ovanligt stor dödlighet eller symptom som tyder på en sjukdom visar sig i en fjäderfäbesättning, undersöks alltid proverna med tanke på aviär influensa (AI) och Newcastlesjuka (ND). Sådana prover undersöks i Evira årligen från några tiotal flockar eller uppfödningsgrupper. År 2012 undersöktes 3 223 blodprover med tanke på AI och 10 423 blodprover med tanke på ND.

Förekomsten av AI bland vilda fåglar undersöks med hjälp av fåglar som påträffats döda eller i dåligt skick i naturen. Det är skäl att skicka in sådana till Eviras verksamhetsställe i Uleåborg för undersökning. Evira betalar frakten via Matkahuolto. Vi rekommenderar inte insändning via posten och Evira betalar inte heller postförsändelser.

Aviär influensa har inte påträffats i Finland, men däremot nog Newcastlesjuka.

Anvisning om hur prover tas och sänds in för undersökning med tanke på aviär influensa
Eviras frontsida> Djur> Djurhälsa och sjukdomar> Provtagning och insändning av prover> Fjäderfä> Fågelinfluensa

Mer om aviär influensa
 Eviras frontsida> Djur> Djurhälsa och sjukdomar> Djursjukdomar> Fjäderfän> Aviär influensa (Fågelinfluensa)
och newcastlesjuka
 Evira frontsida> Djur> Djurhälsa och sjukdomar> Djursjukdomar> Fjäderfän> Newcastlesjuka

Mer information ger:
sektionschef Christine Ek-Kommonen,
forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 050 514 39 26
specialforskare Anita Huovilainen,
forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 050 544 1981

Teman: