Expertersökning till EFSAs vetenskapliga paneler och kommitté pågår

28.10.2008

<div>EFSA söker nya experter till den vetenskapliga kommittén och de vetenskapliga panelerna för följande treårsperiod. Ansökningstiden är 23.10.2008─7.1.2009. </div>

Kungörelsen om att ansökan kan göras gäller förutom den vetenskapliga kommittén också följande vetenskapliga paneler: Panelen för djurs hälsa och välbefinnande (AHAW); Panelen för biologiska faror (BIOHAZ); Panelen för främmande ämnen i livsmedelskedjan (CONTAM); Panelen för tillsatser, produkter eller ämnen som används i djurfoder (FEEDAP); Panelen för genetiskt modifierade organismer (GMO); Panelen för dietprodukter, nutrition och allergier (NDA); Panelen för växtskydd (PLH) samt Panelen för växtskyddsmedel och restsubstanser av dem (PPR).

För närvarande finns sex finländare som experter i de olika vetenskapliga panelerna: Atte von Wright (FEEDAP); Sirpa Kärenlampi (GMO); Marina Heinonen, Seppo Salminen och Hannu J. Korhonen (NDA) och Kari Tiilikkala (PLH).

EFSAs meddelande:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902141822.htm
EFSAs kungörelse om ansökan och länk till ansökningsblanketten:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_JoinEFSAScientificCommitteeorPanels.htm

Teman: