Export av djur och djurprodukter till länder utanför EU kräver registrering

2.12.2014

<p>Från början av år 2015 får endast registrerade exportörer exportera levande djur och djurprodukter från Finland till länder utanför EU. Det nya exportörsregistret handlas av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.&nbsp;</p>

Kravet på registrering är nytt och baseras på den nationella djursjukdomslagen. Kravet gäller kommersiell export. Presenter som privatpersoner för med sig eller till exempel transport av sällskapsdjur till utställningar utomlands kräver inte registrering. Exportörerna kan registrera sig avgiftsfritt på Eviras webbplats.

Med hjälp av exportörsregistret förbättras samarbetet mellan aktörer och myndigheter samt informationsspridningen om djursjukdomar.

Veterinärintyg som krävs för export beviljas från början av år 2015 endast till registrerade exportörer. Veterinärintyget visar för myndigheterna i mottagarlandet att djuren och djurprodukterna uppfyller kvalitets- och hälsokraven.

Registrerade exportörer får information av Evira om pågående projekt med avsikt att möjliggöra export av finländska produkter samt om begränsningar som olika mottagarländer ställer för att förhindra spridning av djursjukdomar. Det lönar sig att registrera sig i god tid före exporten.

Läs mera:
Exportörsregistret (på finska)

Mer information:
överinspektör Eeva-Liisa Taskinen, tfn 040 823 5961
Rådgivnings-e-post (export av djur och djurprodukter till länder utanför EU): viejarekisteri /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi

 

Teman: