Exporten av mjölkprodukter till Ryssland fri från och med den 6 augusti

30.7.2010

<p>I underhandlingar mellan Livsmedelssäkerhetsverket Evira och den ryska myndigheten för veterinärmedicin och växtsundhet har överenskommits om vilka åtgärder som krävs för att exporten av mjölk- och köttprodukter till Ryssland skall kunna fortsätta. För mjölkprodukternas del upphör exportbegränsningarna från och med den 6 augusti 2010.</p>

I underhandlingarna överenskoms att insamlingen av mjölk från finländska gårdar förblir oförändrad. Vissa laboratorieanalyser anpassas till kraven i den ryska lagstiftningen.

För köttets och köttprodukternas del behandlar de ryska myndigheterna läget den 16 augusti 2010 utgående från extra inspektioner och utredningar som Evira gjort i avsikt att upphäva exportbegränsningarna.

Den ryska myndigheten för veterinärmedicin och växtsundhet fastställde temporära exportbegränsningar för 14 finländska anläggningar i kött- och mjölkbranschen utgående från den inspektion man i maj riktade till finländska företag i kött- och mjölkbranschen (23 st.). Exportbegränsningarna trädde i kraft den 23 juli 2010.

Mer information om saken finns på webbsidorna till den ryska myndigheten för veterinärmedicin och växtsundhet:
http://www.rosselkhoznadzor.ru/fsvps/importExport/finland/enterprises.html?product=2&productType=1&_language=en
 
Mer information:
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910
Enhetsdirektör Kyösti Siponen, tfn 050 386 8412

Teman: