Exporten av produkter som innehåller griskött återupptas till Ryssland

24.2.2014

<p>Europeiska kommissionen och ryska myndigheter har uppnått ett avtal om att återuppta exporten av produkter som innehåller griskött till Ryssland.&nbsp;Livsmedelssäkerhetsverket Evira tror att Finland redan i slutet av vecka 8 kan exportera de första produkterna som innehåller griskött till Ryssland.</p>

Griskött och råa köttprodukter som innehåller griskött kan alltjämt inte exporteras till Ryssland. Förhandlingar om att inleda exporten av dessa produkter fortsätter mellan Europeiska kommissionen och ryska myndigheter.

Exporten av griskött och levande grisar från hela Europeiska unionens område till Ryssland upphörde på grund av att man i Litauen konstaterat afrikansk svinpest i slutet av januari 2014. I början av februari stoppades också exporten av produkter som innehåller griskött, såsom korv, charkuterivaror och salami till Ryssland.

Mer information:
enhetschef Kyösti Siponen, tfn 050 386 8412

Teman: