Exporten av svinkött och levande svin till Ryssland har stannat upp på grund av afrikansk svinpest som konstaterats i Litauen

31.1.2014

Exporten av svinkött och levande svin från EU till Ryssland har stoppats. Orsaken är de ryska myndigheternas reaktion på att man i Litauen 24.1.2014 konstaterade afrikansk svinpest hos två vildsvin. Enligt uppgifter från EU-kommissionen har förhandlingarna mellan kommissionen och de ryska myndigheterna hittills varit resultatlösa. Evira tog del av uppgifterna på kvällen 30.1.2014. Det är således förbjudet att bevilja veterinärmedicinska intyg för svinkött, råa köttprodukter och levande svin inom hela EU till Ryssland. Enligt de ryska myndigheterna är importförbudet i kraft tills EU kan lämna av Ryssland godkända garantier för att epidemin har begränsats och att leveransen av svinkött från andra områden är säker. De ryska myndigheterna godkänner inte veterinärmedicinska intyg som beviljats för svinkött inom EU-området efter 27.1.2014. 

Ytterligare upplysningar:
Enhetschef Kyösti Siponen, tel. 050 386 8412 

Mer information om afrikansk svinpest   

 

Teman: