Exporten av utsädespotatis från Finland till Ryssland kom igång

10.3.2014

<p>Ryssland har godkänt import av utsädespotatis från Finland. Importförbudet beträffande potatis och plantmaterial från EU-området till Ryssland har varit i kraft sedan början av juli 2013. Finland fick importtillstånd som första EU-land.</p>

Ryssland beviljade importtillstånd utgående från ett kontrollbesök i Finland, prover som togs i samband med detta och kompletterande redogörelser av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Förhandlingar för att nå en lösning på importförbudet har förts mellan Europeiska kommissionen och den ryska myndigheten för veterinärmedicin och växtskydd Rosselhoznadzor. EU:s medlemsländer har sedan årsskiftet kunnat förhandla om tekniska detaljer i fråga om export av utsädespotatis direkt med Ryssland.

Gränsen är emellertid inte allmänt öppen för export av utsädespotatis. Endast partier av utsädespotatis som på förhand anmälts och godkänts för export kan exporteras från Finland till Ryssland under våren 2014.

Fortsatt importförbud av matpotatis till Ryssland

Importförbudet beträffande potatis och plantmaterial från EU-området till Ryssland har varit i kraft sedan början av juli 2013. Som orsak till importförbudet uppgav Ryssland de kontinuerliga fynd av karantänskadegörare som gjorts vid leveranser av plantmaterial och potatis från EU-länder.

Finland informerade i ett brev i slutet av december de ryska myndigheterna om exporten av matpotatis. Frågan om export av matpotatis har inte framskridit. Rysslands ståndpunkt är att frågan om matpotatis först ska avgöras mellan EU och Ryssland.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Sari Haikola tel. 040 687 6641, överinspektör Atro Virtanen tel. 040 704 9607

Teman: