Får- och getregistret blir färdigt i mars

12.2.2008

<div>F&aring;r- och getregistret tas i bruk i hela landet i mars. Efter att registret tagits i bruk kan djurh&aring;llarna uppr&auml;tth&aring;lla uppgifterna om sina djur i centralregistret via ett webbprogram.</div>

För närvarande testas systemet tillsammans med pilotgårdar för att säkerställa att det fungerar på gårdsnivå.

Redan tidigare har de som håller får och getter sänt stora mängder djurinformation till Evira.  Den här informationen matas färdigt in i systemet. Då registret är färdigt får varje djurhållare sin egen information till påseende och kan vid behov uppdatera den. Registrets bruksanvisning och nya blanketter sänds tillsammans med registeruppgifterna till varje aktör. Fram till dess följs de gamla anvisningarna, dvs. man ser till att den egna djurhållningsplatsens djurförteckning är uppdaterad och har eventuella flyttningsdokument som bilaga till förteckningen.

Även efter att registret tagits i bruk kan anmälningar till registret också göras per telefon eller med blanketter som sänds till vår kundtjänst.

Alla får- och getägare kan kontakta kundtjänsten vardagar kl. 8.15–16.00 på telefon 020 690 990 (fax 020 747 2203) samt per e-post på adressen lammasvuohiat-merkki.gifmloy.fi . Postadressen är: Lantbrukets Datacentral/ Får- och getregistret, PB 25, 01301 VANDA.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om registeranmälningar till får- och getregistret har sänts på remiss. Bestämmelserna träder troligen i kraft i början av betessäsongen.

Mera information om får- och getregistret samt om märknings- och registreringsfrågor:
www.evira.fi > Djur och hälsa > Märkning och registrering > Får och getter

Ytterligare information:
Överinspektör Matleena Haapa, tel. 020 77 24211

Teman: