Får- och getregistrets kundtjänst överförs till Proagria

19.11.2007

<div>Evira lägger ut får- och getregistrets kundtjänst till ProAgria Lantbrukets Datacentral från 19.11.2007. Behovet av kundtjänst kommer att öka i börjar av år 2008 då får- och getregistret tas i bruk.</div>

Öronmärken kan beställas via internetprogrammet, på pappersblanketter och per telefon via kundtjänsten. Anmälningar om händelser börjar göras då får- och getprogrammet tas i bruk i januari 2008.

Den tvåspråkiga telefontjänsten betjänar både djurhållare och myndigheter. Telefonnumret förblir detsamma. Kundtjänsten är tillgänglig vardagar kl. 8.15–16.00.

Får- och getregistrets kontaktuppgifter från 19.11.2007 är:
Lantbrukets Datacentral/ Får- och getregistret
PB 25
01301 VANDA
E-post: lammasvuohi@mloy.fi
tel. 020 690990
Fax 020 747 2203

Ytterligare information:
planerare Pia Vilen, tel. 020 77 24344, 0400 284737
överinspektör Matleena Haapa, tel. 020 77 24211

Teman: