Fäst uppmärksamhet vid lagring och hantering av morötter för att förhindra matförgiftning

14.3.2011

<p>Bakterien yersinia har allt sedan år 2003 så gott som årligen orsakat matförgiftningsepidemier förmedlade av morot. Med rätt förvaring och omsorgsfull hantering av morötterna kan man förhindra matförgiftningar. Speciellt viktigt är det att undvika förvaring av förädlad, t.ex. skalad eller råriven morot före användning.</p>

I samband med epidemierna har man kunnat isolera bakterien särskilt ur förskämd otvättad morot, vätska som runnit från kyllagrad förskämd morot, skalavfall från skalad morot och lagerlokaler. Bakterien har också påträffats i små däggdjur infångade på åkrarna.

Bakterien yersinia kan i små mängder hamna i moroten från marken under odling och skörd och därför kan förekomst av bakterien i morot inte helt förhindras. Gnagare och små däggdjur kan sprida yersinia och därför måste man se till att skadedjursbekämpningen i lagerlokalerna är tillräckligt effektiv. Bakterien yersinia förmår föröka sig i kalla förhållanden (i 0-5 °C) och det verkar uppenbart att långtidslagring av morot allt från hösten till nästa vår och rentav försommar gör med möjligt för yersinia att föröka sig så att den kan orsaka matförgiftning. Syftet med de rekommenderade åtgärderna är att minska förökningen av yersinia i morot och därmed sjukdomsrisken som morötter utgör för människan.

På grund av det som sagts ovan rekommenderar Evira:

1. Den som odlar och lagrar morötter skall följa upp förskämningen av morötterna under lagring och allt enligt möjlighet ta bort förskämda morötter.

2. Förskämda morötter skall tas bort från de övriga morötterna innan morötterna skalas, rårivs, förpackas eller behandlas på något annat sätt. Vid tvätt av morötter skall användas rikliga mängder friskt vatten. Tvättade och skalade morötter skall sköljas med friskt vatten innan de förpackas. Om morötterna serveras utan upphettning skall förvaringstiden före användning vara så kort som möjligt.

3. Den som använder oskalad morot som råvara skall alltid tvätta och skala morötterna innan de används. Den som använder skalad tvättad morot skall tvätta morötterna på nytt innan de används, om de kommer att serveras oupphettade antingen som hela, rårivna eller i sallader. Produkterna bör konsumeras omedelbart. Upphettning förintar bakterien yersinia.

Ytterligare information om bakterien yersinia: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverkning_och_forsaljning/gronsaker/gronsakernas_mikrobiologiska_sakerhet/yersinia_i_morot/

Ytterligare information: överinspektör Annika Pihlajasaari, t. 040 351 6884

Teman: