Felmärkning av livsmedel kan vara farlig för allergiker

4.6.2012

<p>En ny nordisk kontrollrapport visar att många livsmedel märks fel när det gäller ingredienser som många är allergiska emot. Detta kan utgöra en allvarlig hälsorisk för allergiker. Ingredienser som kan ge allergiska reaktioner måste alltid anges på en vara, oavsett mängd. Rapporten visar också att varningsmärkningen ”kan innehålla spår av” används på livsmedel, utan att verksamheterna tillräckligt noggrant har undersökt om det verkligen finns grund för det. Okritisk användning av sådan märkning kan medföra att livsmedelsutbudet minskar för allergiker.</p>

Norge, Sverige, Danmark och Finland genomförde under året 2011 ett gemensamt nordiskt kontrollprojekt för att kontrollera om nordiska livsmedelsproducenter och -importörer följer de regler som gäller för märkning av allergiframkallande ingredienser. Typiska exempel på sådana ingredienser är mjölk, ägg, fisk och skaldjur, några sorters nötter, soja och spannmålsprodukter som innehåller gluten. Sådana ingredienser ska alltid anges, oavsett mängd. Sammanlagt kontrollerades 1 095 produkter och 464 verksamheter. Olika typer av färdigmat och halvfabrikat, frukostblandningar, bakmixer, kex och bröd, godis, snacks och desserter kontrollerades.

En allvarlig hälsorisk

Konsekvenserna av felaktig märkning kan vara allvarliga för en allergiker. Av de kontrollerade produkterna hade 20 procent fel när det gäller märkning med allergena ingredienser. Orsakerna var bland annat att allergenerna inte var märkta på rätt sätt och entydigt i ingrediensförteckningen och att produktens recept (det faktiska innehållet) och ingrediensförteckningen på förpackningen inte stämde överens med varandra. Detta är fynd som de nordiska livmedelsmyndigheterna ser som allvarliga eftersom de allergiska konsumenterna i dessa fall inte får tillräcklig information om produkten för att göra trygga matval.

Maten är trygg i Norden

En tillsynsrapport som berättar om såpass många märkningsfel är en god indikation på att det finns potential till stora förbättringar i branschen. Det är ändå viktigt att understryka att det inte finns någon orsak till oro hos nordiska konsumenter och inte heller bland allergiker. Kontrollen fungerar. Maten i de nordiska länderna kan tryggt ätas.

Företagen ansvarar – rutinerna bör förbättras

Det är företagen som har ansvaret för att dess produkter är rätt märkta. Det gäller både företag som producerar egna produkter och verksamheter som importerar produkter för försäljning på den nordiska marknaden. För att ha kontroll över innehållet i egna och importerade produkter krävs god interna rutiner, något som bara drygt hälften av de kontrollerade företagen hade.

Vilseledande användning av «kan innehålla spår av»

Av de kontrollerade produkterna var 36 procent märkta med varningen «kan innehålla spår av». När företagen väljer att använda varningsmärkning är det viktigt att den är riktig, så att den inte vilseleder konsumenterna. Om många produkter utan grund märks på detta sätt, kan livsmedelsutbudet för allergiker komma att reduceras i onödan. Fynden i rapporten visar att knappt en tredjedel av verksamheterna inte tillräckligt noggrant hade undersökt om det verkligen fanns grund för att använda «kan innehålla spår av» på egna eller importerade produkter.

Branschen måste förstå betydelsen av korrekt märkning

Resultaten av kontrollprojektet kan tyda på att nordiska livsmedelproducenter och -importörer behöver öka förståelsen för hur viktigt det är att livsmedel är korrekt märkta. De nordiska livsmedelsmyndigheterna hoppas att resultaten av detta kontrollprojekt kan bidra till detta. De nordiska länderna har också utarbetat ett diskussionsunderlag med förslag till kriterier för varningsmärkning. Målsättningen är att bidra till diskussionen för att utveckla gemensamma kriterier i Norden och inom EU.

Sammanfattning: 
Evira.fi > > Livsmedel > Information om livsmedel > Matallergener > Livsmedelsföretagarens, tillsynsmyndigheternas och konsumentens ansvar > Kontrollprojekt

Kontrollrapporten
Märkning av allergener och ”kan innehålla spår av” allergener
Nordiska ministerrådet. TemaNord 2012:528. ISBN 978-92-893-2354-3
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2012-528


Mer information ger:
Överinspektör, sektionschef Annika Nurttila, Evira, tel. 050 557 6414

Teman: