Fettpartiet från Sverige har levererats för tekniska ändamål

4.7.2008

<div>Evira har utrett att det fettparti som levererats till Finland och vid vars tillverkning även fett från ryggraden på nötdjur har använts, har levererats till Ryssland för tekniska ändamål. Ryggraden från nötdjur klassificeras som TSE-riskmaterial som är förbjudet att använda som råvara för livsmedel eller foder.</div>

I Sverige observerades förra veckan att ett svenskt företag hade levererat fett som kom från ryggraden på nötdjur till olika länder som råvara för livsmedel och foder.

Fett som tillverkats av den aktuella råvaran hade levererats till Finland sammanlagt 116 240 kilo. Hela fettpartiet kom till en enda fettbehandlingsanläggning. Därifrån levererades det under juni till Ryssland till en enda mottagare för tekniska ändamål. Evira har utrett att det aktuella fettet inte har använts i livsmedel, foder eller för tekniska ändamål i Finland.

Livsmedels- och hälsoavdelningen vid jord- och skogsbruksministeriet har tillsammans med Evira informerat de ryska myndigheterna om saken.   

Mera information om sjukdomen BSE (på finska): http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/bse

Svenska Livsmedelsverkets meddelande:
http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=21669&epslanguage=SV

Ytterligare information: överinspektör Annikki Latvala-Kiesilä tel. 020 77 25226, 0400 656 265

 

Teman: