FINAS har beviljat Evira en omfattande ackreditering

25.5.2007

<div>Ackrediteringsverksamheten FINAS har beviljat ett år gamla Livsmedelssäkerhetsverket Evira en ackreditering. Det rör sig om en av de mest omfattande ackrediteringar som FINAS beviljat. Den omfattar största delen av Eviras laboratorieverksamhet.</div>

Vid de i Evira sammanförda verkens laboratorier har idkats ackrediterad verksamhet allt sedan år 1993. Av Eviras enheter är forskningsenheterna för mikrobiologi, kemi och toxikologi, virologi och patologi och forskningsenheterna i Kuopio, Uleåborg och Seinäjoki jämte enheten för spannmålskontroll ackrediterade av FINAS.

I Eviras ackrediterade kompetensområde ingår sammanlagt 131 metoder, som gäller undersökning av livsmedel, foder, prov av animaliskt ursprung, gödselmedel och spannmål.

Eviras verksamhetssystem uppfyller kraven i standard SFS-EN ISO/IEC 17025 som är ett villkor för ackreditering. I det nya ackrediteringsbeslutet T014 sammanslogs de tidigare ackrediteringsbesluten T014 (livsmedel, prover av animaliskt ursprung och djursjukdomar), T026 (spannmålskontroll) och T086 (foder och gödselmedel).

Ackreditering innebär påvisande av kompetens. Det är en procedur som bygger på internationella kriterier med vars hjälp ett organs kompetens och trovärdigheten hos de intyg som organet beviljar tillförlitligt kan konstateras. Ansökning om ackreditering sker frivilligt.

Nationellt ackrediteringsorgan i Finland är Mätteknikcentralens (MIKES) ackrediteringsenhet dvs. ackrediteringsverksamheten FINAS.

 

Mer information ger:

Laboratoriets kvalitetschef Tuula Pirhonen, Evira, tfn 020 77 24478,
Kemist Leena Saari, Evira, tfn 020 77 24426

Teman: