Finland anmälde 82 livsmedels- och foderpartier till EU:s RASFF-varningssystem år 2007

7.4.2008

<div>Europeiska gemenskapens medlemsstater anm&auml;ler uppt&auml;ckta h&auml;lsofarliga livsmedels- och foderpartier till EU:s RASFF-varningssystem (Rapid Alert System for Food and Feed). &Aring;r 2007 gjorde Finland 82 anm&auml;lningar, av vilka 67 g&auml;llde livsmedel och 15 foder. Anm&auml;lningarna g&auml;llde bl.a. bek&auml;mpningsmedelsrester i spanska paprikor, salmonella i thail&auml;ndska gr&ouml;nsaker, kemiska &auml;mnen som frigjordes fr&aring;n kinesiska k&auml;rl, bestr&aring;lade kosttillskott fr&aring;n USA, genmodifiering i ris och majs fr&aring;n USA och salmonella i tyskt rapsfoder. </div>

Då varor fritt kan röra sig kompletterar varningssystemet medlemsländernas egen livsmedels- och fodertillsyn och förutser kommande faror. Då kan medlemsstaterna bättre rikta sin tillsyn på varor som behöver kontrolleras.

Finland gick med i RASFF-systemet som EFTA-land år 1994. Livsmedelssäkerhetsverket Evira utgör kontaktpunkt i Finland. Anmälningar görs om både produktpartier som upptäckts i gränskontrollen och livsmedel och foder som kommit ut på marknaden och dragits bort. Till foder räknas också mat för sällskapsdjur. Med alla tilläggsanmälningar rörde sig över sjutusen anmälningar i systemet i fjol. Med hjälp av systemet förmedlas information så att hälsofarliga produkter på marknaden snabbt kan dras bort. Tillverkningslandets myndigheter i EU:s medlemsstater och också i tredje länder får information om anmälningar och kan då effektivera sin kontroll. Europeiska unionen kan förbjuda import av produkter av dålig kvalitet till sitt område eller bestämma att alla produktpartier ska kontrolleras.

Antalet anmälningar från Finland har ökat varje år. Största delen av dem kommer från Tullaboratoriets gränskontrollundersökningar. I år har ungefär trettio anmälningar gjorts, bl.a. om en mus som hittades bland belgiska djupfrysta grönsaker på en patients tallrik på Norra Karelens centralsjukhus. Det är sällan som finländska produkter anmäls.

Via systemet får man också snabbt reda på epidemier utanför EU, t.ex. salmonellafall som meloner från Honduras nyligen orsakade i Canada och USA. I samband med det utreddes om meloner från samma område också hade kommit till Europa. Dioxiner i italiensk mozzarellaost anmäldes också via systemet.

Europeiska kommissionen publicerar varje vecka information om RASFF-anmälningar och sammanställer en omfattande årsrapport. Årsrapporten för 2007 utarbetas ännu av kommissionen. Veckolistor och gamla årsrapporter finns på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

Ytterligare information:
Överinspektör Hilpi Jenu, tel. 020 77 24311

Teman: