Finländarnas exponering för mykotoxiner från spannmål är obetydlig – havre är känsligast för mykotoxiner

6.11.2008

<div>I spannmål förekommer mögelgifter (mykotoxiner) som uppkommer på naturlig väg och som försvagar människans immunsystem. Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira bedömdes finländarnas exponering för Fusarium-mykotoxiner i spannmål. Exponeringen ligger i regel inom tolerabla gränser. </div>

Av de finländska spannmålen visade sig havre vara känsligast för mykotoxiner. Då råsäden skalas försvinner dock största delen av mykotoxinerna. Därför är de spannmålsprodukter som säljs till konsumenterna säkra att använda. Ifall man äter oskalad havre kan den maximala tolerabla dagsdosen av T-2- och HT-2-toxiner i teorin överskridas för storkonsumenter. Sådana oskalade produkter finns dock inte kommersiellt till salu.

Evira har kontinuerlig tillsyn över de gällande gränsvärdena för Fusarium-toxiner. Dessutom förutsätts aktörerna ha egenkontroll, för att utgångsråvaran ska vara av hög kvalitet och motsvara bestämmelserna oberoende av varierande produktionsförhållanden. Egenkontrollen borde speciellt fokuseras på havre och havreprodukter, som innehåller de högsta halterna av deoxynivalenol samt T-2- och HT-2-toxiner.

Mera information finns på Eviras webplats (på finska): http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/vierasaineet/hometoksiinit_viljassa

Ytterligare information:
Forskningsprofessor Anja Hallikainen, Evira/Riskvärderingsenheten (intagsberäkningar)
tel. 050 386 8433, 020 77 24287
Överinspektör Ulla Karlström, Evira/Produktsäkerhet (tillsynsbehov)
tel. 040 487 7798, 020 77 24288
Laboratoriechef Veli Hietaniemi, MTT (analytik och forskning)
tel. 040 539 2266


Teman: