Finländarnas exponering för nitrat och nitrit

25.11.2013

<p>Nitrat- och nitritdiskussioner har på senare år förts på olika fora. I Livsmedelssäkerhetsverket Evira har färdigställts en riskvärderingsrapport som bjuder på aktuell information om finländska barns och vuxnas exponering för nitrat och nitrit, vilka källorna är och hur stor exponeringen är.</p>

Ett riskvärderingsseminarium som hänför sig till rapporten arrangeras fredagen den 13 december 2013 klockan 10.00 -12.30 i Rakesalen i hotell Klaus K, Skillnadsgatan 4 C nivå 5, Helsingfors.

Seminariet är öppet för alla.
Anmälningar senast 5.12.2013 via länken Webropol
https://www.webropolsurveys.com/S/9AD0F0605D5F4FA0.par
eller per e-post till johanna.makela at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi

Riskvärderingsrapporten över den livsmedelsburna exponeringen för nitrat och nitrit och de nya rekommendationerna som bygger på resultaten av denna publiceras seminariedagen den 13 december 2013 klockan 9.00 på Eviras webbplats  www.evira.fi Material kan inte fås tidigare.

Program
10.00 Kaffeservering
10.30 Seminariet förklaras öppnat
generaldirektör Matti Aho, Evira
Som ordförande tjänar chefen för forskningsenheten för riskvärdering,
prof. Kirsti Savela, Evira
10.40 - 11.00 Närings- och intagsrekommendationer för konsumentens bästa
ordföranden för Statens näringsdelegation, kanslichef Jaana Husu-Kallio, jord- och skogsbruksministeriet
11.00 - 11.15 Varför beställdes riskvärderingen?
överinspektörerna Kirsi-Helena Kanninen och Marika Jestoi, Evira
11.15 - 11.35 Livsmedelsförbrukningsmaterial som utnyttjades vid riskvärdering av nitrat och nitrit
specialforskare Marja-Leena Ovaskainen, Institutet för hälsa och välfärd
11.35 - 12.10 Finländska barns och vuxnas exponering för nitrat och nitrit – resultat av riskvärderingen
specialforskare Johanna Suomi, Evira
12.10 - 12.30 Nya rekommendationer
överinspektörerna Kirsi-Helena Kanninen och Marika Jestoi, Evira

Mer information om seminariet:
sekreterare Johanna Mäkelä, tfn 040 771 5972.

Teman: