Finlands Konsumentförbunds generalsekreterare Sinikka Turunen till styrelsen för EFSA

18.7.2008

<div>Europeiska Unionens råd har utnämnt sju nya medlemmar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA:s styrelse. De nya medlemmarna inledde sitt arbete 1.7.2008. Bland de sju valda finns Finlands Konsumentförbunds generalsekreterare Sinikka Turunen. De nya styrelsemedlemmarnas mandatperiod är fyra år. </div>

EFSA:s nya styrelsemedlemmar:

1. Sue Davies, Storbritanniens konsumentorganisation ”Which?”, ledande rådgivare
2. Piergiuseppe Facelli, Italiens hälsoministerium, kanslichef för internationella livsmedels- och läkemedelsfrågor
3. Matthias Horst, Tyska Livsmedelsindustriförbundets generaldirektör (BVE)
4. Milan Pogačnik, Ljubljanas universitet, dekanus för veterinärmedicinska fakulteten
5. Jiri Ruprich, direktör för Tjeckiens Folkhälsoinstitut
6. Sinikka Turunen, Finlands Konsumentförbunds generalsekreterare
7. Bernhard Url, generaldirektör för Österrikes Hälso- och livsmedelssäkerhetsverk AGES

Mera information finns på EFSA:s webbplats:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm


Teman: