Finländska bärskörden säljs nu på torgen - lär dig att läsa påskrifterna

17.7.2009

<p>Konsumenten kan försäkra sig om de köpta bärens ursprung genom att endast köpa sådana bär vilkas ursprung och odlaruppgifter finns tydligt utmärkta på försäljningsplatsen.</p>

Vid försäljning av jordgubbar i affärer och på torg måste ursprunget vara utmärkt. På föpackningsmaterial måste det finnas uppgifter om ursprungsland och förpackaren som i vanliga fall också är odlaren.

Det är bäst att köpa jordgubbar bara på sådana ställen där jordgubbarnas ursprungsland är tydligt angivet på försäljningsförpackningen. Där jordgubbar säljs i lösvikt eller i öppna askar kan man be att få se de tomma packlådorna, där köparen kan kolla odlarens uppgifter om namn och adress. Ibland kan till och med plockningsdagen finnas angiven på lådan. Då kan man se hur färska bären är.

Jordgubbarnas kvalitet bibehålls bättre, om bären inte töms upp på försäljningsdisken. Därför kan det löna sig att helst köpa bär som finns framlagda i sina packlådor eller som har plockats direkt i askar.

Krav på märkning
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Frukt och grönsaker > Krav på märkning

Ytterligare information:
överinspektör Beata Meinander, Evira, tel. 020 77 25044

 

Teman: