Finska hygienpasset 10 år

24.4.2012

<p>Det finska hygienpasset för livsmedelsbranschen fyller i år 10 år. Fram till april 2012 har beviljats inemot 770 000 kompetensintyg. Livsmedelssäkerhetsverket Evira administrerar och upprätthåller hygienkompetenssystemet och leder och övervakar kompetenstestarnas verksamhet.</p>

Hygienkompetenssystemet som bygger på finsk lagstiftning är unikt och har väckt ett stort intresse i de övriga EU-länderna. Ett hygienkompetensintyg eller ett s.k. hygienpass kan man få genom att godkänt prestera ett särskilt test som mäter den livsmedelshygieniska kompetensen eller genom att skaffa sig ett lämpligt examensintyg i livsmedelsbranschen. Hygienpasset har blivit överraskande populärt. För tio år sedan antog man att cirka 130 000 anställda i livsmedelsbranschen behöver ett sådant pass. Numera arrangeras årligen cirka 10 000 testtillfällen och beviljas cirka 60 000 kompetensintyg

Ett hygienkompetensintyg krävs av sådana anställda i livsmedelsbranschen, som i sitt arbete hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel i en livsmedelslokal. Personer som arbetar i livsmedelsbranschen skall behärska de grundläggande sakerna om livsmedelshygien för att kunna hantera maten på ett tryggt sätt. Med rätt hantering av livsmedlen kan man betydligt påverka livsmedlens hållbarhet och säkerhet.

Kompetenstestare som Evira godkänt arrangerar hygienkompetenstester och beviljar hygienkompetensintyg. Det finns cirka 1900 kompetenstestare på olika håll i Finland. Evira övervakar kompetenstestarnas verksamhet. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna övervakar att hygienkompetensskyldigheten omsätts i praktiken i företag i livsmedelsbranschen, såsom restauranger, storkök och livsmedelsfabriker.

Läs mer om hygienkompetens på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/hygienkompetens/

Mer information ger: överinspektör Ville Kekkonen, tfn 050 401 1852

Teman: