Finska skogsbär kan ätas utan rädsla för echinokocksmitta

20.7.2007

<div>På grund av att rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) under de senaste decennierna blivit allt allmännare i Mellaneuropa undviker många mellaneuropéer att äta naturbär av rädsla för att parasitägg från rävars avföring kan finnas på ytan av bären. Rävens dvärgbandmask förekommer dock inte i Finland. Därför kan man här äta skogsbär utan rädsla för echinokocksmitta.</div>

Echinokocker är små bandmaskar av släktet Echinococcus. I deras livscykel ingår ett rovdjur som huvudvärd (i allmänhet ett hunddjur). I värddjurets tunntarm kan det finnas tiotusentals fullvuxna maskar utan att huvudvärden lider av det. I livscykeln behövs dessutom en mellanvärd, ett däggdjur som lämpar sig som föda för huvudvärden. I mellanvärdens vävnader utvecklas blåsor som innehåller parasitens larver. Echinococcus-släktet består av fem arter. Echinokockerna kan via huvudvärdens avföring överföra smitta inte bara till mellanvärdar utan också till människan, som efter att ha smittats kan bli mycket allvarligt sjuk. Det finns inget vaccin mot echinokocker. Människan är en s.k. falsk värd, som i allmänhet saknar betydelse i parasitens livscykel.

Rävens dvärgbandmask förekommer i Finlands närområden åtminstone i Estland, Danmark, på Spetsbergen och i nordvästra Ryssland öster om Vita havet. I dess livscykel är räv, mårdhund eller hund huvudvärd och en gnagare, i allmänhet sork, är mellanvärd.

Eftersom rävens dvärgbandmask förekommer i Finlands närområden undersöker Skogsforskningsinstitutet (Metla) årligen tusentals sorkar som kunde passa som mellanvärdar, och Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersöker hundratals rävar och mårdhundar för att upptäcka eventuell smitta. Om smittan kommer till vårt land kommer den alltså att upptäckas så tidigt som möjligt.

Av arterna i släktet Echinococcus kan hästechinokocker (Echinococcus granulosus G4) förekomma hos importhästar, som har fått smittan från hundavföring i ursprungslandet, samt hjortdjursechinokocker (Echinococcus granulosus G10) hos älgar och renar. Det bildas blåsor i deras inre organ efter att de fått i sig parasitägg som kommit ut i naturen via rävavföring. Risken för att människor i Finland ska smittas av hjortdjursechinokocker via bär uppskattades i en vetenskaplig riskbedömning år 2002 vara mycket liten.

Ytterligare information:

Forskningsenhetens direktör Antti Oksanen, Evira, tel. 020 77 24900, 044 561 6491

Ytterligare information om echinokocker finns på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/se/djursjukdoms-_och_livsmedelsforskning/djursjukdomsforskning/vilt_och_vilda_djur/echinococcer/ och http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/ekinokokkoosi (på finska)

Teman: