Fisksjukdomen IPN-virus har också hittats i Kemi älvs vattenområde

4.10.2012

<br /> <br />

I Finlands insjöområde har IPN-virus påträffats vid sex olika fiskodlingsanläggningar i år. Den senaste smittade anläggningen hittades i Kemi älvs vattenområde. IPN-viruset är ofarligt för människan och hindrar inte användning av fisken som matfisk. IPN-viruset påträffas årligen i Finlands havsområde, men i insjöområdet har IPN hittills varit sällsynt.

Under år 2012 har alla IPN-virus (infectious pancreatic necrosis, infektiös pankreasnekros) som hittats i insjöområdet varit av samma virusstam, som har låg sjukdomsalstrande förmåga. Fastän fiskarna bär på viruset har de inte nödvändigtvis några symtom och dödligheten har inte påtagligt ökat.

IPN-viruset sprids snabbt till olika fiskarter och vattenorganismer och klarar sig i olika miljöförhållanden. Spridning av fisksjukdomar med rommen kan i allmänhet förhindras genom desinficering av rommen, men IPN kan trots detta spridas. Därför är det mycket svårt att utrota IPN-viruset vid fiskodlingsanläggningarna jämfört med till exempel fisksjukdomen BKD (bacterial kidney disease, bakteriell njurinflammation), som smittar endast till laxfiskar och är känsligare för många desinfektionsmedel.

Evira har informerat om tidigare IPN-sjukdomsfall i insjöområdet 28.3.2012, 25.7.2012 och 3.9.2012.

Läs mer om IPN: 
Förstasidan > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Fiskar och kräftor > IPN

Mer information ger:
Överinspektör Tiina Korkea-aho (fisksjukdomstillsyn), tfn 040 351 3318,
tiina.korkea-aho at-merkki.gif : 1 kB  evira.fi
Forskare Perttu Koski (fisksjukdomsforskning), tfn 040 569 4541,
perttu.koski at-merkki.gif : 1 kB  evira.fi
Specialforskare Tuija Gadd (fiskvirusdiagnostik), tfn 050 357 0328,
tuija.gadd at-merkki.gif : 1 kB evira.fi
Teman: