Fisksjukdomen VHS har påträffats i Nystad

30.10.2008

<div>Fisksjukdomen VHS har påträffats på västkusten, i Pyhämaa i norra delen av Nystad. Ett restriktionsområde upprättades på området på grund av VHS år 2003. Eftersom sjukdomen VHS inte har påträffats på området efter 2003, hade myndigheterna för avsikt att ansöka om att området ska få status som VHS-fritt område på basis av provtagning. Nu förblir begränsningarna fortsättningsvis i kraft. Sjukdomen VHS smittar inte till människor och det finns inget hinder för användning av symptomfria fiskar för livsmedel.</div>

I Finland påträffades VHS (viral hemorrhagisk septikemi) första gången våren 2000 vid en anläggning för matfisk på Åland samt vid två anläggningar i Pyttis. På Åland påträffas sjukdomen fortfarande varje år. VHS-restriktionerna för Pyttis upphävdes våren 2008. Vid västkusten upptäcktes sjukdomen år 2003 och ett VHS-restriktionsområde upprättades i området Nystad–Pyhäranta–Raumo. Man hade för avsikt att ansöka om upphävning av restriktionsområdet i slutet av det här året. På grund av att virus hittades vid den senaste provtagningen förblir restriktionerna nu i kraft. Myndigheterna utreder smittans ursprung.

För att förhindra spridning av VHS är det förbjudet att transportera bort levande fiskar, rom och mjölke samt orensade döda fiskar från restriktionsområdet. Fiskodlingsanläggningarna i området har getts anvisningar och bestämmelser bl.a. om desinficering av transportfordon och utrustning samt destruering av slaktrester. Större fiskdöd än normalt i området måste omedelbart anmälas till länsveterinären. Fisk- och rompartier som producerats på VHS-restriktionsområde måste åtföljas av hälsointyg.

Regnbågslax är den art som är känsligast för VHS. Dess dödlighet i sjukdomen varierar beroende på förhållandena från obetydlig ända upp till 40 procent. Sjukdomen VHS smittar inte till människor och det finns inget hinder för användning av symptomfria fiskar för livsmedel.

Ytterligare information:
Överinspektör Hanna Kuukka-Anttila, Evira, tel. 020 77 24331 eller 040 351 3318, hanna.kuukka-anttila at-merkki.gifevira.fi

Länsveterinär Tapio Palmu, länsstyrelsen i Västra Finland, tel. 071 874 2125 eller 040 502 5510, tapio.palmu at-merkki.giflaaninhallitus.fi


 


Teman: