Fjäderfä bör skyddas på våren

27.2.2014

<p> <strong>Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att fjäderfä bör skyddas mot kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen. Syftet med detta är att hindra fjäderfä från att smittas av fågelinfluensa. Enligt en förordning av jord- och skogsbruksministeriet ska fjäderfä hållas antingen inomhus eller utomhus på ett område som är skyddat till exempel med ett tillräckligt finmaskigt nät från början av mars till slutet av maj.&nbsp;</strong> </p>

”Genom att skydda fåglarna försöker man hindra fågelinfluensan från att spridas till fjäderfä, men fåglarna skyddas samtidigt också mot andra smittsamma sjukdomar, såsom newcastlesjuka eller salmonella", säger överinspektör Tiia Tuupanen på Evira.

Om fjäderfä inte hålls inomhus, ska ägaren underrätta den lokala kommunalveterinären om detta.

Skyddsbestämmelserna gäller inte fritt flygande brevduvor, djurparker eller permanenta djurutställningar.

Meddela genast om symptom

Det är viktigt att man i ett tidigt skede diagnosticerar fågelinfluensa och förhindrar den från att spridas, för det finns ingen behandling av sjukdomen om den redan brutit ut.

Ägaren eller skötaren ska genast meddela kommunal- eller länsveterinären om symptom som tyder på fågelinfluensa, förhöjd dödlighet eller förändringar i produktionen bland fåglarna. Om foder- och vattenkonsumtionen eller äggproduktionen minskar kan detta vara ett tecken på fågelinfluensa på gården. Veterinären bör vid behov skicka prover för testning till Evira.

Fågelinfluensa förekommer också i Europa

I olika delar av världen förekommer fortfarande högpatogena virusstammar, dvs. sådana som orsakar kraftiga symtom hos fåglar. I Italien konstaterades hösten 2013 högpatogen fågelinfluensa av typen H7N7 på sex fjäderfägårdar. Dessutom anmäldes smitta bland fjäderfä under samma år bland annat i Asien och Australien. I Finland har högpatogen fågelinfluensa aldrig påträffats.

Lågpatogena virus, dvs. virus som orsakar lindrigare symptom bland fåglar har påträffats i flera länder i Europa både bland vilda fåglar och fjäderfä. Lågpatogena virus kan emellanåt omvandlas till högpatogent och förorsaka en allvarligare sjukdom.

Högpatogen fågelinfluensa och lågpatogen fågelinfluensa av typen H5 eller H7 bland fjäderfä klassificeras som djursjukdomar som lätt sprider sig. Bekämpningsåtgärder som tillämpas vid fågelinfluensa är att fjäderfägården saneras och transport av fjäderfä och fjäderfäprodukter begränsas i närområdet.

Newcastlesjuka konstaterades i Finland senast i september 2013 bland duvor som hålls som hobby. Det är således skäl se till att fjäderfä och sällskapsfåglar skyddas även under andra årstider.

Ytterligare information om fågelinfluensa

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 81/2011 om åtgärder för förebyggande av överföringen av fågelinfluensa

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Tiia Tuupanen, Evira, tel. 040 489 3348
konsultativ tjänsteman, Katri Levonen, jord- och skogsbruksministeriet, tel. 040 723 3887

Teman: