Fjäderfäet i skydd under våren

10.3.2010

<p>Fjäderfäet skall åter skyddas mot vilda fåglar under tiden mellan mitten av mars och slutet av maj. Fåglarna skall hållas antingen inomhus eller också skall deras utehägn skyddas helt och hållet till exempel med ett nät. Skyddsbestämmelserna gäller inte friflygning från duvslag, djurparker och permanenta djurutställningar. Om fåglar hålls utomhus, skall en anmälan om detta lämnas till den kommunala veterinären.</p>

Orsaken till förbudet att hålla fjäderfä fritt utomhus är att fågelinfluensafall under vintern än en gång påträffats runt världen. Särskilt virus med lindrig sjukdomsalstringsförmåga dvs. lågpatogena virus av typen H5 eller H7 har påträffats på flera gårdar även i Mellaneuropa. Lågpatogena virus kan med tiden då de cirkulerar bland fjäderfä omvandlas till högpatogena virus. Också i Finland har lågpatogena fågelinfluensavirus påträffats bland vilda fåglar, men inte bland fjäderfä.

Skyddsåtgärderna syftar till att skydda fjäderfäet mot fågelinfluensa, men samma skyddsåtgärder skyddar fåglarna också mot andra smittsamma sjukdomar såsom Newcastlesjuka (orsakad av viruset PMV-1) eller salmonella. Bägge påträffas bland vilda fåglar också i Finland, viruset PMV-1 senast bland stadsduvor 2009. Newcastlesjuka konstaterades 2008 bland sällskapsduvor på sex olika orter. Det är således skäl att se till att fjäderfä och sällskapsfåglar skyddas mot sjukdomar också andra tider på året.

Mer information om fågelinfluensa:
http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/djursjukdomar/fagelinfluensa/  

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande om utehållningsförbudet (JSM 25.2.2010)

Förordning om skydd av fjäderfä (jord- och skogsbruksministeriet)

Mer information ger:
Överinspektör Sirpa Kiviruusu, tfn 020 77 24216, 0400 920 503

 

Teman: