Fler döda små rovdjur särskilt från kommunerna intill den östra gränsen önskas in för rabiesundersökningar

12.9.2012

<p>Med aktivt bistånd från jägarna har vi årligen fått in flera hundra små rovdjur för rabiesuppföljningar. Efter att rabiesvaccinationsområdet senaste höst breddades krävs nu att allt flera döda rävar och mårdhundar fås in för undersökning från området där beten med vaccin mot rabies spridits ut. Under slutet av året behövs ännu prover av cirka 250 rävar och mårdhundar. Livsmedelssäkerhetsverket vädjar åter till dem som jagar små rovdjur för att antalet prover som uppställts som mål skall uppnås.</p>

Finland har redan i ett tjugotal år spridit ut vaccinbeten avsedda för frilevande djur i kommunerna intill den östra gränsen. Med vaccinerna vill man förhindra att skogsrabies eventuellt sprider sig till Finland. Senaste höst breddades vaccinbetesområdet till följd av rabiesfallet som konstaterats i ryska Karelen och därför krävs nu fler prover än förr för uppföljning av hur vaccinationen lyckats.

Särskilt från det nyaste vaccinationsområdet i Norra Karelen önskas mer än gärna fler kroppar av rävar och mårdhundar in som prov. Från jägarna i sydöstra Finland och östra delen av Södra Savolax krävs också fler prover. Djuret får flås innan kroppen sänds in. Den som sänder in provet får en rapport över undersökningen av djuret per post.

Utöver Finland finansierar också Europeiska unionen vaccinationsprogrammet, eftersom syftet med programmet är att skydda också de övriga EU-ländernas, särskilt de nordiska ländernas, status som rabiesfria länder. Motsvarande program verkställs också i andra EU-länder.

Genom att undersöka djur inom vaccinationszonen följer man upp om djuren ätit av vaccinbetena och om de fått skyddande antikroppar i blodet. Undersökningarna har hittills visat att särskilt rävarna gärna äter av vaccinbetena, eftersom över 70 procent av rävarna i vaccinationszonen varit positiva i fråga om spårsubstansen. Av de undersökta mårdhundarna har åter cirka hälften varit positiva.


Hur prover sänds in

Evira > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Provtagning och insändning av prover >
Små rovdjur

Om du aldrig sänt in prover av små rovdjur till Evira, är det nu hög tid att du börjar göra det!

Karta över vaccinationszonen

Kommuner, från vilka vi hoppas att rävar och mårdhundar särskilt sänds in:
Ilomants, Joensuu, Tohmajärvi, Kides, Kerimäki, Kesälahti, Punkaharju, Parikkala, Ruokolax, Rautjärvi, Imatra, Taipalsaari, Lemi, Luumäki, Pyttis, Kotka, Fredrikshamn, Villmanstrand, Miehikkälä och Vederlax.

Mer information om rabies
Evira > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Gemensamma sjukdomar för flera arter > Rabies eller vattuskräck

Mer information ger:
Undersökningar av frilevande djur
Forskare Marja Isomursu, tfn 040 512 1248

Bekämpning av rabies
Överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348

Flygspridningar och rabiesdiagnostik
Specialforskare Tiina Nokireki, tfn 050 413 1687

Teman: