Fler fullvuxna koloradoskalbaggar hittades i Parikkala

17.8.2006

<div>På den plats där koloradoskalbaggar hittades i Parikkala har fler fullvuxna skalbaggar påträffats. Vid en ny inspektion, som Eviras inspektionspatrull gjorde på fredagen (11.8), hittades 14 och på tisdagen (15.8) 22 fullvuxna skalbaggar. Skalbaggarna fanns på den plats där larver påträffats och de hade inte spridit sig till andra delar av potatisåkern. Eftersom förekomstplatsen redan tidigare har behandlats med bekämpningsmedel samt dessutom flambehandlats var de kläckta fullvuxna skalbaggarna inte mera livskraftiga utan en del var redan döda. På grund av upptäckten behandlades förekomstplatsen på nytt med bekämpningsmedel. Kontrollen på området fortsätter, eftersom det fortfarande kan finnas exemplar som snart kläcks i jorden.</div>

Vid sommarens sammanlagt tre upptäckta förekomster har man hittat närmare trehundra exemplar av koloradoskalbaggar i olika utvecklingsstadier. Vid de två förekomsterna i Parikkala fanns det 30 exemplar vid den ena och 165 vid den andra samt vid förekomsten i Kesälahti 100 stycken. Största delen av skalbaggarna har varit i larvstadiet, men puppor och fullvuxna skalbaggar har också hittats. Eviras inspektionspatrull har bekämpat förekomsterna så att spridning av skalbaggar från dem har förhindrats.

Koloradoskalbaggar har inte hittats på några nya platser, fastän enstaka skalbaggar kan ha följt med de kraftiga ostliga vindarna från Ryssland, i synnerhet till Södra och Norra Karelen.

Det är skäl att fortsättningsvis kontrollera potatisbestånden ända fram till potatisupptagningen, eftersom det fortfarande kan finnas enstaka förekomster. Nu lönar det sig att speciellt lägga märke till eventuella fullvuxna exemplar, som finns på potatisblastens blad. Det är också skäl att ge akt på potatisblast där bladen har blivit uppätna. I sådana fall är det skäl att misstänka att det har funnits larver på platsen och att larverna nu har grävt ner sig i jorden för att förpuppas. Upptäckter av uppätna potatisblad, larver av koloradoskalbaggar eller fullvuxna exemplar måste ofördröjligen anmälas till Eviras växtinspektion eller till landsbygdsavdelningen vid TE-centralen.

Kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter samt bilder av och information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbsida: www.evira.fi/koloradonkuoriainen. Allmän jourtelefon för anmälning av observationer finns på nummer 0400 442 209.

Ytterligare information:
Äldre inspektör Olli Elfving, Evira, tel. 020 77 25048 och 0400 808 522
Äldre inspektör Atro Virtanen, Evira, tel. 020 77 25047 och 040 7049607

Teman: