Fler fynd av koloradoskalbaggar förväntas

25.8.2011

<p>Nu är det mycket viktigt att alla yrkes- och husbehovsodlare av potatis aktivt håller utkik efter koloradoskalbaggar. Livsmedelssäkerhetsverket Evira ber att misstankar om baggar och observationer av baggar anmäls till journumret nedan. Det lönar sig särskilt att hålla utkik efter vuxna baggar, larver och ätspår efter sådana i potatisbestånden. Det lönar sig också att ta en titt på blast som lämnats kvar i upptagna potatisodlingar.</p>

Vi kan anta att baggar i fyndområdena förekommer i större utsträckning än vad som hittills observerats. En del av den nya generationen vuxna baggar håller redan på med att gräva sig ned i marken för att övervintra. Baggar kan påträffas i potatisbeståndet och på upptagningsmaskinens sorteringsmatta ännu i det skede då potatisen tas upp eller i redan skördade potatisodlingar på den blast som lämnats kvar på åkern. Med tanke på det fortsatta bekämpningsarbetet är det särskilt viktigt att nya fynd lokaliseras ännu denna höst. Alla potatisodlares observationer spelar nu en mycket stor roll.

I potatisbestånden har under sommarens lopp påträffats 34 koloradoskalbaggsförekomster. Den första verifierade observationen gjordes i Porkala skärgård i Kyrkslätt den 27 juni. Från och med mitten av juli har observationer anmälts i jämn takt. Av förekomsterna som påträffats i potatisbestånden ligger 18 inom ett område som består av Nyland, Egentliga Tavastland och Egentliga Finland, 10 i området som bär det finska namnet Kaakonkulma, 4 i området Sysmä-Joutsa-Pertunmaa, en i Ruovesi och en i Isojoki. På alla fyndplatser har vidtagits nödvändiga bekämpningsåtgärder.

Som vuxen är koloradoskalbaggen en ca 1 cm lång skalbagge med välvd ryggsida. På ryggen har den tio svarta längsgående ränder på gul botten. Larverna är ca 1 cm långa och gulröda. De har två rader med svarta prickar längs sidorna. På Eviras webbsidor under länken nedan finner du anvisningar som hjälper dig identifiera koloradoskalbaggen.

Bekämpning under ledning av Evira

Bekämpningen av koloradoskalbaggen sker från Eviras sida eller under Eviras övervakning. Det är bäst att undvika bekämpning på egen hand utan instruktioner från Evira, eftersom det försvårar bekämpningen framöver. Det viktigaste är att omedelbart anmäla observationen och vänta att en inspektör kommer till platsen.

Det lönar sig att märka ut kolonin i potatisbeståndet eller på potatisåkern så, att den är lätt att finna på nytt. Bekämpningen påverkar inte användningen av potatisskörden efter att karenstiden som följer på behandlingen med bekämpningsmedel löpt ut och fyndet medför inga odlingsbegränsningar. Bekämpningen medför inga kostnader för odlaren och eventuella andra kostnader täcks av ersättningarna för skydd av växters sundhet.

Anmälningar av observationer och misstankar till Eviras journummer: 040 801 4407 (kl. 9-20, även veckoslut).

Mer information ger:
Överinspektör Atro Virtanen, Evira, tfn 02077 25047, 040 704 9607

Mer information om koloradoskalbaggen och förekomstläget och bilder på baggen: www.evira.fi/koloradoskalbagge.

Teman: