Fler koloradoskalbaggar har hittats i två husbehovsodlingar

5.7.2013

<p>Första veckan i juli hittades två nya förekomster av koloradoskalbaggar i Södra Karelen och Södra Savolax. De första koloradoskalbaggarna upptäcktes i början av juni. Alla upptäckter har gjorts och anmälts av husbehovsodlare.</p>

Sommarens upptäckter finns i Taipalsaari, Savitaipale och Hirvensalmi. Den ena nya upptäckten är en härd som har övervintrat på samma plats och som inte upptäcktes i potatisbeståndet i fjol. Den andra är en härd bestående av en ensam fullvuxen skalbagge och dess avkomma som är i larvstadiet.

På basis av fynden är det skäl att misstänka att det fortfarande kan finnas nya härdar som övervintrat på de områden där skalbaggar förekom år 2011 och 2012. Å andra sidan är det fullt möjligt att nya fullvuxna skalbaggar redan har kommit till Finland med de varma luftströmmarna från sydost i början av juni.

Anmäl observationer genast till journumret

Nu är det ytterst viktigt att de som odlar potatis yrkesmässigt eller för husbehov ger akt på eventuell förekomst av skalbaggar i potatisbestånden, speciellt på de områden där fynd gjordes år 2011 och 2012 i hela södra Finland. Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar att man ska ringa och anmäla alla misstankar om koloradoskalbaggar till telefonnumret för observationsanmälningar.

Jourtelefon för anmälan av observationer är 040 801 4407 (säkrast kl. 9-20, även under veckosluten).

För inspektionerna och bekämpningen svarar Eviras och närings-, trafik- och miljöcentralernas inspektörer. Man ska inte själv börja bekämpa skalbaggarna, eftersom det försvårar myndigheternas möjligheter att lyckas med sina bekämpningsåtgärder.

Lär dig att känna igen den vuxna skalbaggen och larven

Vid den här tiden kan man hitta både fullvuxna koloradoskalbaggar, deras grupper av ägg samt larver. Den fullvuxna skalbaggen är ungefär en centimeter lång med 10 svarta längsgående ränder på den gula ryggen. En fullvuxen hona lägger ägg hela sommaren. Skalbaggens mannagrynsstora, gulorangefärgade ägg finns i täta grupper på undersidan av bladen. Äggen utvecklas snabbt till ganska mörka larver, som till en början är 1-2 millimeter långa. Inom några dagar blir de över en centimeter långa och orange-rödaktiga. På sidorna av mellersta delen av larven finns två rader med svarta prickar.

Med tanke på bekämpningen är det viktigt att förekomsten upptäcks så tidigt som möjligt innan larverna har hunnit äta tillräckligt och gräver ned sig i jorden för att förpuppas.

De fullvuxna skalbaggarna och deras larver äter till en början hål i potatisbladen. Mest förstörelse orsakar larverna, då de förekommer i stort antal och äter upp bladen nästan helt. Den avätna potatisblasten bildar härdar i beståndet och kan lättare urskiljas från den övriga blasten.

Mer information om ämnet:
Karta över förekomstplatser år 2011-2013, bilder av koloradoskalbaggen samt anvisningar om hur man granskar blasten och vad man ska göra vid fynd finns på Eviras webbplats: www.evira.fi/koloradoskalbagge

Mer information:
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607

Teman: