Flera olika orsaker till dödsfallen bland valpar år 2013

12.2.2014

<p>Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökningar fanns det inte någon enskild orsak till dödsfallen bland hundvalpar år 2013. Hos valparna konstaterades inte någon ny smittsam sjukdom. I Evira undersöktes under året 2013 särskilt hundvalpar som avlidit i 1–2 veckors ålder, eftersom samtliga valpar till flera tikar enligt hunduppfödarna och veterinärerna avlidit innan de nått två veckors ålder. Hos några uppfödare hade också kullarna till tikar som representerar olika hundraser avlidit.</p>

Det är alltid skäl att så väl som möjligt skydda den dräktiga tiken och dess nyfödda valpar mot eventuella smittsamma sjukdomar. Det är bra att i förväg säkerställa att en tik som skall betäckas inte får någon Brucella canis -bakteriesmitta från utlandet. Det är bra att undersöka införda djur med tanke på det innan de betäcks, helst redan i landet de kommer ifrån.

”Även om smittsamma sjukdomar bland hundar är sällsynta i Finland, är det att rekommendera att en dräktig tik inte förs till hundevenemang.  Det är också bra att undvika direkt kontakt med hundar som deltagit i sådana evenemang”, konstaterar forskningsenhetschef, professor Marjukka Anttila på Evira.

Enligt undersökningar som utförts i Evira inverkar rasen, ärftliga sjukdomar, förlossningsprocessen och skötselförhållandena på orsakerna till dödsfallen bland hundvalpar. Det sändes inte in några fler valpar än vanligt till Evira för undersökning, fastän det rekommenderades, om ökad dödlighet bland valparna förekom hos uppfödarna.

Orsakerna till dödsfall i olika kullar varierade en hel del. Den allmännaste enskilda orsaken till avlivning eller dödsfall var olika medfödda utvecklingsstörningar.  I några kullar konstaterades hundherpesvirussmitta, även om mängden sådan smitta inte stigit från åren innan. Infektioner orsakade av bakterier konstaterades lika mycket som under tidigare år också dvs. i var sjätte undersökt kull. En utdragen förlossning var en viktig orsak till att valparna som avled under förlossningen dog eller till att det föddes valpar med svag livskraft. Orsaker som berodde på tiken, såsom ämnesomsättningssjukdomar och vissa bakterieinfektioner, som leder till att tiken föder valpar med svag livskraft, förutsätter att tiken undersöks.

Man kan sända in hundvalpar till Evira för undersökning utan att särskilt ta kontakt i ärendet. I valpobduktionspaketet ingår undersökning av tre under åtta veckor gamla valpar från en och samma kull med placentor. Undersökningen kostar 93,93 euro (momsen inbegripen).

Läs insändningsanvisningarna innan du sänder in valpar och fyll omsorgsfullt i obduktionsremissen för hobbydjur.

Mer information ger:
forskningsenhetschef, professor Marjukka Anttila, tfn 050 354 4601

Teman: