Flyghavregranskarna kommer ut på åkrarna i början av juli

2.7.2012

<p>Flyghavresmitta förekommer åtminstone delvis på 16 procent av åkerarealen i Finland. Myndigheternas flyghavregranskningar börjar senast vecka 28 och fortsätter ända till augusti. Övervakningen har genom åren varit till nytta, för flyghavreförekomster har hittats innan smittan har hunnit bli riktigt svår. Övervakningen har också fått jordbrukarna att ge sig ut på åkrarna för att manuellt bekämpa flyghavren.</p>

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras inspektörer gör kontrollbesök på svårt smittade gårdar åtminstone i Egentliga Finland, Nyland, Tavastland, Kymmenedalen och Österbotten. Närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter har också inspektörer ute på flyghavresmittade åkrar. Övervakningen är inriktad på de värst smittade gårdarna samt nya och allvarliga smittor som upptäcks under växtperioden.

Om flyghavre upptäcks på en åker, ger myndigheten bekämpningsanvisningar, vilket kan innebära att hela växtligheten måste förstöras. Om växtligheten förstörs leder det också vanligen till en sänkning av stöden.

Vid gårdsövervakningen granskas alltid flyghavresituationen på skiftena. Om försummelsen av bekämpningen konstateras vara avsiktlig, allvarlig eller upprepad, kan gårdens alla stöd minskas. Bekämpningen kan också göras på myndigheternas försorg på skiftesinnehavarens bekostnad.

Jordbrukarna ska själva granska sina skiften i mitten av juli
Det lönar sig för jordbrukarna att granska sina odlingsskiften senast i mitten av juli, även om ingen flyghavre tidigare har förekommit på åkrarna. Nya smittor måste anmälas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Även om kemisk bekämpning har gjorts i juni, måste resultatet säkerställas genom granskningar i juli.

Man ska vandra över skiftena och rensa bort flyghavren manuellt två eller tre gånger med en veckas mellanrum. Hela flyghavreväxten ska dras upp och placeras i en hel, stark sopsäck. Säckarna ska förstöras genom att man bränner upp dem eller gräver ned dem djupt i marken. De får inte lämnas kvar i terrängen.

Läs mera om flyghavre och övervakningen av den
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Flyghavre
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Flyghavre > Flyghavretillsynen

Mera information
Jari Poikulainen, inspektör, Evira, tfn 040 719 1075

Teman: