Flyghavren börjar fälla kärnor i början av augusti

3.8.2006

<div>Den mogna flyghavren börjar fälla sina kärnor i södra Finland under den här veckan. Ett enda frodigt flyghavreexemplar kan lätt producera över 100 frön. I det här skedet hjälper det inte mera med kemisk bekämpning, utan det enda man kan göra är att dra upp hela växten eller slå den och bränna den.</div>

Flyghavren sprids lätt från det ena skiftet till det andra, om man inte ända från börjar tar bekämpningen på allvar. Det är bäst att granska sina odlingar varje år. Det är viktigt med förebyggande bekämpning. Det effektivaste och billigaste sättet är att genast hitta de första exemplaren och förstöra dem.

Då man plockar flyghavre skall man rycka upp växten med rötterna, sedan lägger man försiktigt hela växten i en hel säck, för bort den från åkern och förstör den till exempel genom att bränna upp den.

Eviras inspektörer gör flyghavregranskningar i Österbotten kring Seinäjoki under hela den här veckan. På lantbruksmässan Farmari 3–6 augusti ges dessutom råd om hur man känner igen flyghavre. Eviras experter förklarar hur man ser skillnaden mellan flyghavre och vanlig havre på avdelningen för Naturresurser (avdelning 50), där båda växterna finns i en vitrin.

Flyghavre är ett ogräs som lätt sprids. Flyghavre förekom på hela 13 procent av den odlade arealen i Finland år 2005. Den orsakar också ekonomisk förlust då odlingar av utsäde inte godkänns, eftersom ingen flyghavre får förekomma i certifierat utsäde. I Finland är den som hittar flyghavre skyldig att anmäla upptäckten till myndigheten.

I allmänhet känner man igen flyghavre på vippans utseende. Flyghavre har en mycket yvig och lång vippa med späda förgreningar som tydligt skiljer sig från alla våra havresorters vippa. De kraftiga borsten från varje småax gör att vippan ser ”taggig” ut. På grund av de långa grenarna börjar vippan snabbt hänga när kärnorna mognar.

I odlad havre förekommer ibland så kallade fatuoider, som är förvillande lika flyghavre. Ifall du inte är säker på om det är fråga om flyghavre kan du skicka hela växten till Eviras enhet för frökontroll och övervakning av ekologisk produktion i Loimaa för identifiering (PB 111, 32201 Loimaa). Identifieringen är avgiftsfri och ett intyg över identifieringen utfärdas.

Mera information om identifiering av flyghavre finns också på Eviras webbsidor: http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/siemenet/hukkakaura/ (på finska)

Ytterligare information:

Äldre inspektör Jari Poikulainen, Evira, tel. 040 719 1075 (på Farmari torsdag 3.8)
Överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, tel. 040 833 2482 (på Farmari lördag 5.8)

Teman: