Flyghavreplockningen måste påbörjas i tid

4.7.2006

<div>I södra och västra Finland bildar flyghavren under normala vegetationsperioder vippor i mitten av juli, och på tidigt sådda skiften till och med tidigare. Att hitta de första exemplaren är den bästa och billigaste bekämpningen. Om man tänker sköta bekämpningen endast genom plockning måste man gå över skiftena åtminstone två, helst tre gånger med ungefär en veckas mellanrum. </div>

Flyghavrevipporna skall avlägsnas snabbt

När flyghavren har bildat vippor skall man skynda sig ut på åkern. I försök som gjordes år 2005 visade det sig att de första kärnorna är groningsdugliga redan tre veckor efter att vipporna bildats. Om man låter flyghavren bli mogen drösar en del av kärnorna på åkern redan långt före skördetiden. Det är därför skäl att gå över skiftena omsorgsfullt, t.ex. genom att utnyttja körspår, och noggrant avlägsna alla flyghavrevippor. Flyghavren observeras bäst i motljus.

Plockning och förstöring av flyghavren

Flyghavren rycks upp ur marken med rötterna, hela växten läggs försiktigt i en hel säck, förs bort från åkern och förstörs t.ex. genom bränning. Säckarna får inte lämnas liggande på dikesrenen, utan måste ovillkorligen förstöras.

Kemisk bekämpning

Om kemisk bekämpning har utförts, i spannmål senast i 1-nodsstadiet, lönar det sig att påbörja kontrollplockningarna senast i vecka 29. Det har konstaterats ta längre tid för flyghavren att komma upp på direktsådda skiften. Det finns alltid en risk för att man missat någon del av åkern i besprutningen eller att flyghavre, beroende på väderförhållandena, har kommit upp också efter besprutningen.  Kärnorna drösar från individer som blir kvar på åkern, och gör att också ett gott bekämpningsresultat på resten av skiftet går om intet. En frodig flyghavreindivid producerar lätt över 100 frön.

Identifiering av flyghavre

Det lönar sig att lära sig känna igen flyghavren. I odlad havre förekommer ibland så kallade fatuoider, som är förvillande lika flyghavre. Om du inte är säker på om det är fråga om flyghavre, kan du skicka hela växten till Eviras enhet för frökontroll och övervakning av ekologisk produktion i Loimaa för identifiering (PB 111,  32201 Loimaa). Ett intyg utfärdas över identifieringen, som är avgiftsfri.

Tilläggsinfo om identifiering av flyghavre finns (på finska) på Eviras webbsidor:

http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/siemenet/hukkakaura/havaitseminen_ja_tunnistaminen/


Tilläggsuppgifter:
Jari Poikulainen tfn 020 77 25325, 040 719 1075
Ritva Vallivaara-Pasto tfn 020 77 25320, 040 833 2482

Enheten för frökontroll och övervakning av ekologisk produktion, Loimaa

Teman: